Informatie
Hoog Frequent gepulste ElektroMagnetische Straling (DECT, Wifi, Bluetooth, 2G, UMTS, EDGE, 3G, LTE, 4G, VoLTE, 5G) verstoort de cel-werking van ons organisme, meer bepaald de cel-eigen VGCC's (Volt Gated Calcium Channels), spannings gestuurde calcium kanalen (video: VGCC's-Neurotransmitters)(video: VoltgatedChannels). De HF-EM-straling met zeer lage intensiteit (vele duizenden keren lager dan de huidige grenswaarden) verstoort de werking van deze zeer gevoelige VGCC's. Hierdoor ontstaat er een influx van calcium-ionen naar het binnenste van de cel. Het uit balans geraken van het aantal calcium-ionen in de cel zorgt voor vele negatieve reacties zoals oxidatieve celstress, activering van peroxidatie, beschadiging van de DNA met ernstige gevolgen voor ons organisme. Korte video over 5G.
100 peer-reviewd studies: Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation.
pdf. (Igor Yakymenko, Olexandr Tsybulin, Evgeniy Sidorik, Diane Henshel, Olga Kyrylenko and Sergiy Kyrylenko).

How Neurons CommunicateVGCC's en plotse hartstilstand.Martin Pall in Nederland 2019.
VGCC

Verstoring van de werking der VGCC's geeft (9) effecten (in 197 studies): pdf.

 1. Verlaagde vruchtbaarheid: beschadigde sperma, minder sperma en minder beweeglijk sperma, minder bruikbare eicellen en minder eicel-kwaliteit, toename van spontane abortus, minder libido (25 studies). korte video
 2. Neurologisch / neuro-psychiatrische effecten: incl. slaapstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, depressie, concentratieverlies, duizeligheid, geheugenproblemen, spanning, stress, angst, prikkelbaar (29 studies).
 3. Cel DNA schade: enkele en dubbele DNA-breuken, chromonale mutaties die kanker promoten, (24 studies).
 4. Apoptosis (geprogrammeerde celdood): zeer belangrijk bij neuro-degeneratieve aandoeningen, leidt tot onvruchtbaarheid (15 studies).
 5. Oxidatieve stress & schade door Vrije Radicalen: belangrijk mechanisme in bijna alle chronische ziekten, direct gevolg van DNA-schade (25 studies).
 6. Endocriene effecten: hormonale effecten, incl. Steroïde en niet-steroïde hormonen (15 studies).
 7. Excessief intercellulair calcium [(Ca2+)i]: (16 studies).
 8. Kanker: initiatie, bevordering, progressie, een sterke stijging van het risico op kanker, weefsel invasie en vorming metastase (39 studies).
 9. Effecten op de hartwerking: cardio, Tachycardie, Artimie, Bradycardie (effect bij langdurige blootstelling), hartkloppingen, met vroegtijdige sterfte tot gevolg. (9 studies).

Het betreft hier maar liefst "197 wetenschappelijke studies" waarvan elke studie de athermische effecten aantoont bij stralingswaarden ver onder de ICNIRP-grenswaarden. Deze negen athermische effecten zijn niet de enige gerapporteerde effecten. Deze studies bewijzen elk op zich, waarvan sommige zelfs overduidelijk, dat athermische gezondheidseffecten optreden bij stralingsbelastingen die duizenden keren onder de ICNIRP, US, FCC, EU-grenswaarden liggen.

Free radical effectenZwangere vrouwen, kinderen en draadloze technologie… Voorzichtigheid is geboden…
(Electrosmog
Appeal 2019)
Numerikare maakt deel uit van Reflexion Medical Network, de grootste medische persgroep in België. Met 12 publicaties bestemd voor huisartsen, specialisten en apothekers, bereiken alle titels samen méér dan 35.000 professionele zorg-verleners.

european academy environmental medicineEuropean Academy for Environmental Medicine

Bracht in augustus 2016 "The EUROPAEM EMF Guideline 2016" uit voor preventie, diagnose en behandeling van EMF-gerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten.
Doelgroep: wetenschappers uit alle sectoren en tandartsen, gezondheidsinstanties, gezondheidsdiensten, maatschappelijk werkers en onze overheid.


Acceptatie van EHS: Stephen J. Genuis and Christopher T. Lipp, 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?', Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012. Steunbetuigingen van NGO's.
voorwoord, origineel artikel ENG, vertaald artikel NL.
De biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden: Dr. Andrew Goldsworthy, maart 2012 (vertaald door Peter van der Vleuten, augustus 2013) pdf (500 kb.) origineel doc. ENG.
e-Health conferentie
24 nov. 2011 te Brussel, commentaar van SAV. (pdf. ENG.)
One step closer towards gaining recognition for the rights of electromagnetic hypersensitivity throughout Europe: EM-Radiation Research Trust (pdf. ENG.)


- Organisaties wereldwijd inzake elektrosmog
- Video's -


 • Resonance: 1u28'Beings of frequency: Een zeer leerrijke Engelstalige documentaire.


- Waar staan de GSM & UMTS-zenders die ons ziek maken? -


BelgieĢˆ+nederland

In België,
kijk op de website van het B.I.P.T. ofwel http://www.zendmasten.be/
Men kan zoeken op postcode of gemeente en de betreffende zenders in detail opvragen.

(een technisch dossier in pdf.)

Overzicht van hoeveel zend-antennes staan er per gemeente in Vlaanderen.
Een overzicht van de vele frequenties binnen België kan men
hier vinden.

In Nederland,
kijk op de website van het antennenregister.
Men kan zoeken op postcode of gemeente en-of selecteren of gsm, omroep, umts, vaste verbindingen of overig mobiele zenders worden weergegeven.

Overzicht GSM-netwerken/land

Waar zijn er Belgacom
FON netwerken, Telenet Homespots, Hotspots netwerken (huisnetwerk, WiFi, open voor iedereen) ook best te mijden! Door in te zomen kan je elk huis controleren of het er hoogfrequent straalt (tot 250m. ver).
Helaas kan tegenwoordig elk smartphone of tablet zelf een Hotspot worden!

Doorheen Vlaanderen heeft het bedrijf Citymesch veel campings voorzien van draadloos internet.
Als electrogevoelige kunt u ook deze locaties best mijden!

Hotels zonder W-lan (Wifi)
Waar staan de uiterst krachtige weerradar's?(1,5 MB pdf.)
De frequentie van de radar te Wideumont is 5,64 GHz(C-band).
Waar staan de navigatie-radars van de luchtvaart?
Men maakt gebruik van diverse systemen en frequenties die eveneens zorgen voor pulserende elektrosmog.


- Overzicht noodroepen van wetenschappers en specialisten in Appell's -


LfKgIGW3WGOuxR16J6PgoixVNAAgyVZ9RAf3rZwekpAWEXftAnazUAk2LnvJQh2zm5ilEwk3kRv6cVTHgrT3kJBB1UPaarWGti8_4q9MdJleJMvUwz3jdXlsQ5XsRw615qVZzUsg-rxJZGjiCW5JsXIg8BJv6Okh1k8EHaT92w

Internationaler Ärzteappell 2012 pdf (1MB. ENG) Pathophysiologie (250kb DE)
De verklaring van Seletun (0,5 MB, februari 2011) een zoveelste noodroep!
Magda Havas: Analysis of Health and Environmental Effects of Proposed San Francisco Earthlink Wi-Fi Network
Dominique Belpomme, Prof. of Clinical Oncology at the University Paris-Descartes and practices medical Oncology and Environmental Medicine at the clinic Alleray-Labrouste (Paris) tevens voorzitter van A.R.T.A.C. schreef 23 mei 2011 een open brief aan het I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer, een onderdeel van de Wereld Gezondheid Organisatie).


- Overzicht wetenschappelijke Studies meer dan 20.000


 • Onderzoek uitgevoerd in opdracht van een Oostenrijkse ziekteverzekeraar:
gsm-gebruik geeft non-thermische gezondheidseffecten: AUVA-Rapport 0,5 MB
 • Veranderde glucosemetabolisme in de hersenen na een lang GSM-gesprek: Nora D.Volkow MD.

Het is een bevestiging van de in 2002 door Prof. Dr. Peter Achermann (Uni. Zürich) gevonden effecten van microgolfstraling(gsm) in de hersenen bij de mens. In zijn onderzoek was toen reeds opmerkelijk dat deze straling slaapstoornissen veroorzaakt!

 • ELECTROMAGNETIC INTERACTION BETWEEN ENVIRONMENTAL FIELDS AND LIVING SYSTEMS DETERMINES HEALTH AND WELL-BEING (0,5 MB 41Blz) 2013, Dr. Dimitris Panagopoulos, Department of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens, Greece.

- Onafhankelijke Wetenschappers trekken aan de alarmbel! -


 • BioInitiative rapport (3 MB 610Blz., August 31, 2007) in meer dan duizend studies hebben onafhankelijke wetenschappers — in vitro (in reageerbuizen), in vivo (op of in het lichaam), in dierproeven en in experimenteel zowel als epidemiologisch onderzoek — bevestigd dat dit soort van straling inderdaad het potentieel heeft om alle leven op aarde te beschadigen: mensen, dieren en planten. (bron: Humo nr. 3668 "Dossier GSM-Straling")
 • BioInitiative rapport 2012 (25 MB 1479 Blz. December 31, 2012) met 1800 extra wetenschappelijke studies , tot nu toe het meest omvangrijke rapport ooit!


- Woonbiologische norm: SBM-2015 -


Woonbiologie heeft haar oorsprong in Duitsland bij Wolfgang Maes. Een team van specialisten en epidemiologen met meer dan 25 jaar ervaring heeft ruim tienduizend metingen uitgevoerd en dossiers samengesteld, met de bedoeling de mens gezond te laten leven en wonen. Het huis is hun patiënt !

0mrekentabel: V/m - mV/m - W/m² - μW/m²


Opgelet met afschermings-maatregelen zoals de kooi van Faraday !
Veelal gaat men ervan uit dat wij boven slapen, als electrogevoeligen is dit zeker af te raden!
Want hoe hoger je slaapt hoe meer straling er is en de nodige goede aardfrequenties (
Schumann-frequenties) voor ons organisme kunnen niet goed tot bij je geraken. Dit komt door de vele metalen constructies in de moderne vloeren/plafonds van onze huizen.
Velen die reeds langer electrogevoelig zijn zullen hun gezondheid langzaam zien wegzakken.
De kunst bestaat erin om die levensnoodzakelijke aardfrequenties niet buiten te sluiten.
Tip: slaap op gelijkvloers, zonder onderkeldering, of in een tent. Bij voorkeur in een stralingsarme omgeving.
Dan pas kan je starten met het opbouwen/herstellen van je immuunsysteem.
Pas in een later stadium(van herstel) kan je de keuze van je slaapplaats herzien.


Boeken geschreven door mensen met E.H.S (elektrohypersensitiviteit).Boek getuigen

 • "Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk" Karel & Karolin van Huffelen (ISBN 798-90-807533-3-4)
 • "Help de Kerktoren geeft straling" Ria Luttikhold-Lurvink (ISBN 978-94-6015-015-9
 • "Stralings Gevaar" Patrick Vanden Berghe (ISBN 978-90-6445-565-0)

Boeken straling
 • "De draadloze kooi" ziek van elektrosmog Chantal Halmans
 • "Elektrostress & Gezondheid" prof. ir. Michiel Haas, met technisch/wetenschappelijke informatie


- Duitstalige brochures van de "competenzinitiative" -- Medische wereld & Artsen-


Spreek erover met uw behandelende artsen en specialisten en laat u vooral niet te vlug sussen.
Druk zelf het "
artseninfo-formulier" en het "Oostenrijkse EHS-diagnose dossier" af
en geeft ze beide aan uw arts(en).


Verwijs naar StralingsArmVlaanderen.org, beperkdestraling.org en organisaties wereldwijd.

U kan ons steunen op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 ofwel online.
Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog; acties ondernemen, folders, stickers en posters laten drukken en veel meer.
Dank bij voorbaat!