Close Menu

Gezondheid:

Stacks Image 23
Gezondheid en EM*-straling verenigen zich niet!
De snelle groei van het aantal mensen die lijden aan EHS (electro-hypersensitiviteit of elektro-allergie) en MCS (meervoudige chemisch sensitiviteit) geeft aan dat er wel degelijk iets mis gaat in onze samenleving. Het gaat immers om directe reacties waarmee ons lichaam aangeeft dat "het" te veel is, het is als het ware vergiftigd. Te veel microgolf-straling, te veel elektromagnetische straling, te veel draadloze toepassingen, te veel chemische toevoegingen aan onze voeding, te veel chemische additieven in en op onze kleding, teveel fijnstof, teveel vaccinaties, enzovoort. *EM: ElektroMagnetische


Het zijn stuk voor stuk zware aantastingen op ons immuunsysteem.
De meesten mensen hebben geen idee waarom ze plots last beginnen krijgen van allergieën, oorsuizingen, evenwicht-stoornissen, oogaandoeningen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, slecht slapen(insomnia), burn-out, onverdraagzaamheid of hartritme-stoornissen. Wij stellen een verhoogd risico hiervoor vast bij kinderen en senioren.
Maar al te vaak worden enkel de symptomen bestreden en wordt de oorzaak over het hoofd gezien of blijft onbekend. De klassieke geneeskunde hecht te weinig belang aan de problematiek van microgolfstraling.
Epidemiologen en woonbiologen weten beter en kunnen ons helpen met hun ervaringen !
Stacks Image 46
Stacks Image 143
De hoeveelheid straling die een GSM mag uitstralen wordt bepaald in de SAR-waarde (enkel voor volwassenen). Op basis van gemeten thermische effecten(op een fantoom-hoofd over slechts 6 minuten) is de norm voor de SAR-waarde van een GSM vastgelegd op 2 Watt. Het is bewezen dat jongeren (-16jr.) meer energie in het hoofd absorberen tijdens een gsm-gesprek en dat daardoor de kans op hersentumoren sterk stijgt.
Voor jongeren dient het gebruik van gsm dus sterk afgeraden te worden.
Ook volwassenen zouden best gesprekken langer dan vijf minuten vermijden !
12 gouden regels voor gsm-gebruikers,
pdf.
De hoogfrequente EM-straling is cumulatief kankerverwekkend analoog met Röntgenstraling door de mens verwekt.
Wist u dat er in alle handleidingen van GSM en smartphones sprake is van de één inch (2,5 cm.) afstandsregel t.o.v. het lichaam! Bij tablets (Wifi, G3 en G4) zelfs tot 30 cm afstand! Deze toestellen zijn niet voor gebruik door kinderen bedacht, ze geven te veel gepulste straling af!

130 studies bewijzen: Smartphones & Tablets beschadigen teelballen, sperma & embryo's (pdf 24blz DE)

5G is niet zomaar een opvolger van 4G. Het is een volledig nieuwe technologie die met gebundelde straling (radar-techniek) werkt. Men wil er een ongezien aantal apparaten mee met het internet verbinden. Daarom noemt men 5G ook wel het “Internet of Things”. Het veroorzaakt een enorme datastroom. En die beheren kan enkel door nieuwe, nog niet gereguleerde, hogere frequentiebanden in gebruik te nemen. De veiling van die nieuwe frequenties zal voor de schatkist miljarden opbrengen. Met 5G zal de stralingsbelasting exponentieel toenemen! Wat zijn de gevolgen van 5G voor onze gezondheid?
In 2020 publiceerde het EPRS, de studiedienst van het Europees Parlement, een belangrijk document
pdf. Volgens het EPRS werd er naar de gezondheidseffecten van 5G nog géén onderzoek gevoerd.
Stacks Image 83
Thermische en athermische effecten van hoogfrequent gepulste microgolfstraling zijn al gekend sinds het begin van de koude oorlog (militair en spionage).

Epidemiologe Professor
Magda Havas aan de Trent University in Canada waarschuwt al tientallen jaren voor de gevaren van draadloze technieken zoals die in onze moderne maatschappij worden toegepast. videoHoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!

geen bezorgdheid: <1μW/m²
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m²
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m²
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m²

Stacks Image 94
Sinds 1953 bestraalden de toenmalige Sovjets de Amerikaanse ambassade te Moscow in het geheim met gepulste micro-golven (zoals gebruikt door GSM & UMTS, radar), dat intussen bekend werd als het "The Moscow Signal".
Het personeel in de ambassade werd ziek, ze kregen ondermeer leukemie en andere vormen van kanker maar ook depressies en andere psychische en mentale stoornissen!
Zory Glazer die werkte voor het Naval Medical Research Institute in de V.S. heeft ruim zesduizend studies hierover verzameld, waaronder veel Russische onderzoeksrapporten.

Stacks Image 148

Afwijkende bloedwaarden van mensen die teveel/te lang aan HF-straling zijn blootgesteld:

Bij EHS-personen wijken bovenstaande waarden vaak sterk af ten opzichte van de normale waarden in het bloed. Vragenboog in pdf, voor artsen met een overzicht van welke bloedwaarden indicatief zijn voor EHS-personen.

4G straling beschadigd ons bloed:

Stacks Image 72
Bloed beschadigd door blootstelling aan 4G straling:
Links boven: niet bestraald bloed van een gezonde persoon. zie Bloodceltest 4G-video (4min.)

Rechts boven: "Rouleaux effect" bij bloed, van een gezonde persoon, dat gedurende 45 minuten met 4G signaal bestraald werd (enkel het toestel op zich dragende, zonder het te gebruiken). Het bloed kleeft als het ware aan elkaar en kan hierdoor moeilijk door haarfijne bloedvaten stromen.


Midden onder: door 4G signaal bestraald bloed van een gezonde persoon die het toestel gebruikte gedurende 45 minuten waarbij men online ging en het toestel in stand-by is om sms-berichten te ontvangen, er werden twee gesprekken gevoerd vijf minuten tegen het oor.
Hier is duidelijk te zien dat de bloedcellen beschadigd zijn, ze vertonen beschadigde celwanden!

5G Internet of things:

Stacks Image 390
5G, opvolger van 4G, wordt in snel tempo uitgerold. Steeds meer mensen stellen zich daar vragen bij.
En terecht. De overheden van ons land zijn gek op 5G. Er wordt volop gedroomd over nieuwe toepassingen en technologische ontwikkelingen. Over een licentieverkoop die miljarden kan opbrengen.
Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Veel dollartekens.
Er is echter een keerzijde. Is het wel veilig voor fauna & flora, is het wel duurzaam, het energieverbruik door 5G-zenders zal sterk toenemen, wat met onze data-privacy? Wat met risico's voor onze gezondheid?
5G dekking wereldkaart
In 2020 publiceerde het EPRS (de studiedienst van het Europees Parlement) zie pdf-document (2020 11blz.)
Volgens het EPRS werd er naar de gezondheidseffecten van 5G nog geen onderzoek gevoerd!
Het recentste epidemiologisch onderzoek (Lennart Hardell 2022) naar de stralingsbelasting door 5G is alarmerend! zie ehtrust.org er is een NL-versie in pdf.

De stralingsbelasting door 5G steeg van 9.000 naar tot 1.690.000 μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!

geen bezorgdheid: <1μW/m²
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m²
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m²
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m²

Stacks Image 469
5G dekkingskaart Proximus: plaatsen die je best mijdt als gevoelig persoon!
5G dekkingskaart Telenet — wereldwijde overzichtskaart
5G dekkingskaart Orange

Glasvezel-kabels (Fiber) zijn zeer performant en bovendien veilig, ze stralen geen HF-straling uit. Men gebruikt (laser)licht als signaaldrager.
Ze zijn de ideale manier om zeer veel en zeer snel data te transfereren van A naar B.
Om de voordelen van glasvezel te kunnen gebruiken heb je bijhorende glasvezel-modem nodig verbonden middels een bekabelde verbinding met je huidige router.
Glasvezel wordt door operatoren bij voorkeur gebruikt om 5G netwerken aan te leggen en is veel beter dan de stralende straalverbindingen (>6Ghz) die men nu tussen GSM-masten gebruikt.

Wifi en WLAN-routers:

Stacks Image 115
Wist u dat men een Wifi-router daadwerkelijk kan deactiveren?
Het blijft dan toch mogelijk om met netwerkkabels (CAT-6 kabels) verschillende computers in een huisnetwerk te verbinden. Is sneller en zonder storingen.
Tegenwoordig bieden alle operatoren een soort van homespot aan (Wifi voor derden over uw netwerk), dit signaal is onafhankelijk van je eigen Wifi-signaal en straalt ook. Wanneer je je eigen Wifi-netwerk uit zet blijft de homespot verder zenden voor derden, m.a.w. je hebt twee onafhankelijke Wifi-zenders in je huis die je elk voor zich moet deactiveren wil je de wifi-straling stoppen. Dan eerst komt er weer rust in je leefomgeving.

Info-bundel over Wifi op scholen: pdf.(nl) voor directie en ICT-verantwoordelijke.

Stacks Image 385

draadloos internet op 50cm: 14.000-31.000μW/m²
Wifi op 3m. afstand: 405-860μW/m²
Wifi op 5m. (bij de buren): 150-350μW/m²
Notebook Wifi handen op toetsenbord: +500.000μW/m²
Notebook Wifi op de schoot: +1.000.000μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) woonkamer: 1μW/m² !

Stacks Image 453
FLATSCREENS: haast alle huidige flatscreens (moderne interactieve TV's) maken verbinding met het internet via Wifi en-of uw bekabeld ethernetwerk in huis.
Helaas kan men de Wifi-signalen niet steeds uitschakelen zelfs wanneer men opteert om enkel via een ethernetwerk verbinding te maken. Dit tot grote frustratie van het steeds toenemend aantal mensen die overgevoelig worden aan Wifi-straling en andere draadloze technieken die gebruik maken van hoogfrequent gepulseerde straling zoals 3G, 4G, 5G, LAWAN, SIGFOX, WLAN, DAB-plus, ….
De ontwerpers van zulke technologie hebben géén oog voor de gezondheidsimpact van deze draadloze technieken!

Powerline-communication:

Stacks Image 422
Powerline communicatie: met dit systeem kun je van je bestaande elektrische leidingen een razendsnel ethernet-netwerk maken, zonder kabels te leggen of te boren.
Het maakt geen gebruik van Wifi, wel van hoogfrequente straling tot 30Mhz die op de wisselspanning van het lichtnet gesuperponeert wordt.

Personen die hooggevoelig zijn (EHS'ers) dienen dit systeem absoluut te vermijden, voor hen is enkel de afgeschermde Ethernetkabel (
S-FTP, CAT 6 of hoger) een veilige oplossing.
Een Duitse studie over deze techniek i.z. de propagatie van straling via het elektrisch lichtnet maakt dit duidelijk zie
pdf.

Smartwatch - Airsticks:

Stacks Image 407
Stacks Image 410
Smartwatches gebruiken Bluetooth-draadloze technologie voor in communicatie te treden met je smartphone.
Dat je op je slim-uurwerk kan zien welke berichten op je smartphone zijn binnengekomen heeft een keerzijde voor je gezondheid wanneer je het op lange termijn bekijkt.
Een studie
pdf. (feb.2020) van Indische ingenieurs bracht duidelijk de hoeveelheid straling van deze technieken aan het licht, en wordt hen niet in dank afgenomen.
Eigen metingen van Airsticks bevestigen de waarden van de ingenieurs, waarbij opgemerkt dient te worden dat de stralingsbelasting in de gehoorgang nog een factor hoger kan zijn!

Smartwatch: +986 μW/m²
Airsticks: +7.500 μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!

geen bezorgdheid: <1μW/m²
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m²
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m²
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m²

DECT-telefoons:

Stacks Image 125
Deze ingeburgerde draadloze telefoontoestellen zijn wel handig, ze werken echter met schadelijke gepulste microgolven, extra schadelijk is het Baeken-signaal van 100Hz welk ze constant uitzenden!
De straling hamert in op onze gezondheid en op ons immuunsysteem, zoals een pneumatische slaghamer op beton. Als je maar lang genoeg blijft hameren moet het kapot!
Gebruik enkel de stralingsarme ECO-DECT plus toestellen!
(In de ECO-modus Plus wordt het zendvermogen van het basisstation uitgeschakeld als de telefoon in stand-by staat. Dit geldt ook als de handset niet in de lader ligt en als er meerdere handsets zijn aangemeld, mits deze ook ECO Mode Plus ondersteunen).
Stacks Image 448

Dect handset aan het hoofd: 1.000.000μW/m²
Dect basisstation op 30cm: 80.000-40.000μW/m²
Dect basisstation op 3m: 750-4.000μW/m²
Dect basisstation 1 verdiep lager: 1.000μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) slaapkamer: 0,1μW/m²

Een vast telefoontoestel is een veilige en gezonde manier om te telefoneren.
Indien je een ECO-DECT plus toestel gebruikt is het aangeraden bij het voeren van lange gesprekken steeds het gesprek over te nemen van je draadloze handset naar een vast telefoontoestel. Zo voorkom je een te lange bootstelling aan de schadelijke straling.

Stacks Image 139
BABYFOONS: Haast alle moderne babyfoons werken met DECT-signalen (gepulste microgolfstraling) en zijn dus uitermate schadelijk voor uw baby en uzelf.
Vaak worden deze toestellen zeer kort bij de baby geplaatst om zeker een goede microfunctie te hebben. Hierdoor zullen de kleine hersenen van een baby bestraald worden tijdens de groeifase, met nefaste gevolgen. Gedragsstoringen, persoonlijkheidsverandering, het immuunsysteem zal verzwakt worden al of niet blijvend.
Gebruik enkel de analoge babyfoons of stralingsarme ECO-DECT plus babyfoons!

Microgolfoven:

Stacks Image 60
Stacks Image 293

Bovenstaande zaden kregen enkele weken water:
A: normaal water
B: water uit de microgolfoven welk afgekoeld is.

Het gebruik van deze toestellen is sterk af te raden om twee redenen:
1. Het toestel lekt zeer veel HF-straling naar zijn omgeving. En ja u leest goed, met de deur dicht en op vol vermogen is de gelekte hoeveelheid straling zo schadelijk dat kijken voor het glas, hoe je gerecht opwarmt, je ogen aantast.
2. Gezonde voeding verandert in toxische voeding. De hoogfrequente trillingen(werkings-principe van microgolven) doet veel stoffen en de samenstelling ervan negatief veranderen waardoor ze toxisch worden voor ons organisme zeker op lange termijn gezien.

Onderzoek naar de invloed van in de magnetron (microgolfoven) bereid voedsel op de fysiologie van de mens: Hans Ulrich Hertel een Zwitserse wetenschapper aan de Uni van Lausanne, samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie en het Universiteitsinstituut voor Biochemie werkten aan dit onderzoek. Hun resultaten zijn zorgbarend: door het koken in de magnetron veranderen de voedingsstoffen zodanig, dat er negatieve veranderingen in het bloed van de deelnemers zichtbaar worden.
De publicatie in 1991 zorgde voor heel wat opschudding. (een uitvoerige beschrijving in het NL.)
Er werden veranderingen vastgesteld in de waarden en de verhoudingen van hemoglobine (bloedarmoede) en cholesterol (HDL = "goede cholesterol" en LDL = "slechte cholesterol").
Opmerkelijk is de vermindering van de gezondheid, men spreekt van degeneratie! Het
Drieluik-foldertje met info uit Amerika is duidelijk

Er ontstaan neurotoxische stoffen:
  • melk wordt Proline een D-isomeer (dit is neurotoxisch).
  • bij vlees is er een hogere concentratie D-nitrosodienthanolamine (kanker-verwekkend).
  • bij melk en granen worden de aminozuren nu kankerverwekkers.
  • bij groenten worden alkaloïden, kankerverwekkende stoffen, gevormd.
  • In het bloed verhoogde granulocucyten (witte bloedcellen die etter vormen).
  • Water ziet er nog steeds uit als water, het verandert wel van structuur en wordt neurotoxisch.
Een eenvoudige planten-test die iedereen zelf kan doen: zie experiment-video
Neem twee dezelfde plantjes plaats een in potje A en een in potje B, zet ze aan het raam naast elkaar.
-Neem twee glazen water van de kraan: glas A en glas B
-Zet glas A terzijde en verwarm glas B in de microgolfoven.
-Neem glas B met het warm water en laat het afkoelen.
Eenmaal beide glazen even koud zijn, geef je glas A (welk niet opgewarmd is geweest) aan potje A. En geef je glas B (welk afgekoeld is) aan potje B.
Doe dit gedurende enkele weken en raar maar waar: potje A zal veel beter en gezonder uitzien dan Potje B welk afgekoeld water heeft gekregen!

Zo lekt een nieuwe microgolfoven op 1m. afstand 5.000.000 µW/m²
op een afstand van 10m. nog steeds 1.000 µW/m²

Bouwbiologische richtwaarde SBM2015
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!

geen bezorgdheid: <1μW/m²
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m²
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m²
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m²

Deze kankerverwekkende techniek had nooit op de markt mogen komen!

Inductiekookplaat:

Stacks Image 233
Inductiekookplaten zijn tegenwoordig trendy en zogenaamd veilig in het gebruik.
Deze moderne fornuizen worden steeds vaker aangeprezen omdat men geen warmteontwikkeling heeft zonder ketel of pot op het fornuis.
Tijdens het dagelijks gebruik ervan ontstaan er zeer sterke elektromagnetische velden, met frequenties van 25 KiloHertz tot 100 kHz, die de veiligheidsnormen van de ICNIRP gemakkelijk kunnen overschrijden.
meer informatie.
Epidemiologe Magda Havas waarschuwt voor het gebruik ervan.
Zwangere vrouwen, kinderen en zwakkeren onder ons kunnen het gebruik ervan best mijden! De enorme elektromagnetische wisselvelden die de warmte ontwikkeling mogelijk maken zijn bijzonder schadelijk voor ons organisme (
Epidemiologische onderzoeken wijzen duidelijk op leukemie).
Er zijn géén lange termijn studies uitgevoerd betreffende de gezondheid-risico's van inductie-koken.
Gevoelige personen kunnen best overschakelen op een gasfornuis.

Zo lekt een inductiefornuis op 20cm. afstand tot 20 µT
Zo lekt een inductiefornuis op 50cm. afstand tot 2 µT

Zo lekt slecht geplaatste kooppot of pan op 25cm. afstand tot 2.596 µT
correct geplaatst is dit nog steeds 0,25 µT
<0,020 µT is een veilige stralingsbelasting volgens SBM2015 norm!

Slimme meters: Elektriciteit - Gas - Water - Calorie├źn

Stacks Image 153
Stacks Image 155
Stacks Image 159

Modelbrief Weigering installatie stralende slimme elektriciteitsmeter.
Kreeg jij onlangs ook een brief van Fluvius over de verplichte installatie van draadloze digitale meters (elektriciteit, gas, water)?
Dan hebben wij goed nieuws voor je. In België heeft iedereen sinds begin 2021 het recht om draadloze slimme meters te weigeren en een volledig bekabeld alternatief te eisen. Een ontwerp van antwoord naar Fluvius waarin je je rechten opeist, draadloos communicerende meters afwijst en om een bekabeld alternatief verzoekt.
Je hoeft enkel de brief te personaliseren en klaar is Kees! —
vb.-brief in docx Voor de slimme watermeter gebruik deze vb.-brief docx
Medisch attest tegen stralende digitale meters, door uw arts in te vullen.(pdf)

Stacks Image 524
Stacks Image 526
Elektriciteit — Gas — Water — Caloriemeters:
Met de komst van slimme meters, ze werken haast allen met draadloze communicatie technieken, raakt ons persoonlijk leefklimaat verder verzadigd met hoogfrequente gepulste straling.
Er worden verschillende draadloze technieken toegepast, het LTE NB netwerk van Proximus ofwel 4G protocol is het schadelijkste en zit in de slimme elektriciteitsmeter. Het zendt continu HF-gepulste straling, dit om in verbinding te blijven met de zendmasten en met ander slimme toestellen. Doel verbruiksdata te kunnen verzenden.
U kan deze installatie wijgeren:
ARREST 162/2020 Grondwettelijk Hof (17 dec 2020)
Het Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt. Voor meer info verwijzen wij u door naar Beperkdestraling.org

Slimme elektriciteitsmeter geeft op 0,5m. afstand 455.199 µW/m²
Slimme gasmeter geeft op 0,2m. afstand 16.578 µW/m²

1 µW/m² is een veilige stralingsbelasting volgens SBM2015 norm!

Heb je reeds een slimme meter in huis en je wenst de straling af te schermen dan kan dit door er een metalen doos over te zetten of d.m.v. meerdere lagen ALU-folie er rond te wikkelen.

Met de komst van de al die slimme meters rijzen er steeds meer vragen!

Kan je de slimme meter weigeren?
Neen je kan de slimme meters niet weigeren, of de nutsleverancier zal je afsluiten.
Wel kan je erop bestaan om enkel een bekabelde versie toe te laten, vaak is deze nog niet beschikbaar (ten vroegste 2023) en zal men in afwachting de oude meter in dienst laten.

Wanneer komen ze je slimme meters plaatsen?
-je kan info vinden op de website van
Fluvius.

Wat als je reeds een stralende slimme meter hebt laten installeren?
-De zwaarste bron van HF-straling is de slimme elektriciteitsmeter. Je kan hem afschermen door er een metalen doos/kast over te plaatsen. Enkel via de achterzijde zal doorheen de muur de straling zich verspreiden.

Wat als je huurt?
- hier kan je best met je huisbaas duidelijke afspraken over maken.

Wat als je in een appartement woont?
-woon je in een appartement dan zullen alle slimme elektriciteitsmeters in de technische ruimte bij elkaar hangen, net zoals de slimme water en-of gasmeters.

Hoe sterk stralen de slimme meters?
- je dient wel een en ander in perspectief te plaatsen vooraleer je in actie schiet. Zo zijn in veel gevallen je eigen Wifi-router of repeaters sterkere stralingsbronnen dan de slimme elektriciteitsmeter. Je Wifi deactiveren en vervangen door netwerkkabels is de beste oplossing dit samen met een bekabelde slimme meter!

Hoe leest men een niet stralende slimme meter uit?
- automatisch uitlezen kan niet, je zal ofwel zelf je meterstand dienen te melden of er komt iemand om dit te doen.

Wat als je reeds een slimme meter hebt laten installeren?
-deze laten vervangen door een niet stralend type is enkel in overleg met Fluvius mogelijk, de kosten hiervoor zullen mogelijks ten uwer laste zijn.

Werken slimme meters onderling samen?
-De slimme elektriciteitsmeter staat continu in draadloos contact met zendmasten via het 4G netwerk. De elecyriciteitsmeter kan eveneens de info van andere slime meters (water/gas-meter) ontvangen en gebundeld verder zenden.

Vuile stroom: Dirty electricity

Stacks Image 241
Stacks Image 246
Het gebruik van spaarlampen CFL(compacte fluorescentie lampen) geeft hoogfrequente storingen met hoge spanningspieken op het lichtnet.
Technische uitleg zie
de blog van ir. Jos Verstraten.
Wanneer een spaarlamp stuk valt ontsnappen uiterst gevaarlijke Kwik-dampen. In zulk een geval dringend de ruimte verluchten (min. 2 uur) en verlaten!

LED-lampen die gebruik maken van een geschakelde voeding, veroorzaken eveneens stoor-signalen op het lichtnet. Het blauw-koude licht welk zij uitstralen is niet zo gezond, gebruik warm led-licht (3200° ofwel 4200° Kelvin).
Led-lampen die rechtsreeks op 220VAC werken en gebruik maken van het
filament-principe hebben de voorkeur.
Ook TL-lampen, dimmers, geschakelde voedingen(digitale trafo's) en vele elektromotoren veroorzaken schadelijke storingen op het lichtnet (vuile stroom).

De omvormers die bij fotovoltaïsche zonnepanelen gebruikt worden om de gelijkstroom om te vormen naar 220VAC veroorzaken veelal storingen (vuile stroom) op de mooie sinusoïdale wisselspanning van het lichtnet. In toenemende mate ondervinden mensen hiervan klachten.
Tip: Meten is weten, het plaatsen van filters is vaak een oplossing.

Een interessant boek inzake elektriciteit en gezondheid is het boek van Samuel Milham "Dirty Electricity" (ISBN: 978-1-4502-3821-2)

Hoogspanning:

Stacks Image 318
Hoogspanningen laagfrequente elektromagnetische velden.
Het wonen of verblijven in de nabijheid van hoogspanningslijnen heeft gezondheidsrisico's, zeker voor kinderen en opgroeiende jongeren.
De kans op leukemie stijgt enorm naarmate men dichter bij hoogspanningslijnen woont. Overzicht van het Belgisch hoogspannings-netwerk zie
deze kaart.
Elektromagnetische velden zijn het schadelijkst, deze zijn niet af te schermen.

De hoogspanning daarentegen kan je laten afvloeien door alles te aarden.
Gouden regel bij spanningsvelden: 1m. afstand houden /1000 Volt.
vb: bij 300.000 V (hoofd-distributielijn in België) is een veilige afstand 300m.
Ook bovenleidingen van trams en treinen vormen een gevaar. De grote stroomsterkten zijn het probleem, zij veroorzaken zware elektromagnetische velden.

Woonbiologische richtwaarden:
SBM2015 ENG pdf.
elektrische aansluiting huishoudens
Stacks Image 327

Het elektrisch netwerk waarop onze woning aangesloten is en welk ons voorziet van elektriciteit bestaat uit een 230/380VAC ofwel uit een 130/230VAC aansluiting (oud systeem). Dit kan zowel een enkel fase aansluiting zijn (meeste huishoudens) als een drie-fasen aansluiting (levert meer vermogen).
Stacks Image 368
Stacks Image 366

De moderne en recente 230/400VAC aansluitingen gebruiken een fase en een terugloop-leiding (nulleider). Een stopcontact wordt dan aangesloten zoals volgt: (vooraanzicht van het stopcontact in de muur) het linker gat waarin de stekker past is aangesloten op de Fase(bruin) van het netwerk. Het rechter gat waarin de stekker past is aangesloten op de Nul-leider(blauw) en de pin die centraal uitsteekt is aangesloten op de aarding (geel/groen).
Om elektrische spanningsvelden goed te laten afvloeien heeft men een goede aarding nodig. Tevens dient men erop te letten dat stopcontacten correct bedraad zijn (Fase links en N-leiding rechts aangesloten).

Indien men aangesloten is op een ouder netwerk met 130/230VAC dan heeft de bedrading van uw stopcontact zowel links als rechts een fase-aansluiting. Een AAN/IUT-schakelaar is vaak enkelpolig waardoor uw toestellen, via de niet onderbroken draad, onder spanning blijven staan. In zulk een geval is het raadzaam om alle stekkers van toestellen die men niet gebruikt uit het stopcontact te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor (electro)-gevoelige personen.
Een mogelijke technische oplossing voor bv. de slaapkamer is een automatische net-vrij-schakelaar te laten installeren in de zekeringskast.

Meten is weten:

Stacks Image 80
Stacks Image 96

Meten is weten:
wij kunnen de stralingsbelasting in uw woon en slaapkamers opmeten. De veelal aanwezige Wifi en DECT-telefoon zijn de voornaamste bronnen van schadelijke straling 24/7.

Stralingswaarden:

1000 µW/m² = 0,6V/m
voorstel Bioinitiatieve 2012
500 µW/m² = 0,4V/m
100 µW/m² = 0,2V/m streefwaarde Europese commissie (2011).

1.125.623 µW/m² = 20,6V/m max. gecumuleerde stralingsbelasting bij 900MHz in Vlaanderen.
23.873 µW/m² =
3V/m max. stralingsbelasting binnenshuis 24/7.

Bouwbiologische richtwaarde SBM2015
Woonbiologische richtwaarde tijdens de slaap SBM2015 0,1 µW/m²
geen bezorgdheid: <=1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m²
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m²
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m²

Ter info: 0,01µW/cm² = 100µW/m² = 0,2V/m, dit is de onvrijwillige stralingsbelasting op ±300m afstand van een normale GSM-zendmast anno 2009. Omrekentabel V/m naar µW/m²

Overzichtskaarten waar staan er zendmasten in: Vlaanderen, BE, NL, andere landen


Steunen:

Met uw bijdrage kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis uitvoeren , juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken, internationale acties en veel meer.
Uw steun is welkom op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB