Close Menu

Actueel:

Bovenstaande video-clip legt uit waarom deze rechtszaak zo belangrijk is voor ons allen en al het leven op aarde!

Rechtszaak straling:

Stacks Image 185
Graag hou ik jullie op de hoogte van de stand van zaken over onze Belgische rechtszaken. Deze zijn Europees en internationaal relevant door de uitgesproken Europese dimensie.

Onze aanpak gaat immers uit van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo vragen wij aan de nationale rechters om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Omwille van die Europese dimensie kan onze aanpak gekopieerd worden naar alle lidstaten van de Europese Unie, wat wij van harte verwelkomen. Toelichting in NL-pdf. , FR-pdf. , ENG-pdf. , DE-pdf. , IT-pdf. , ES-pdf. , GR-pdf.
Zie ook op Savebelgium.be
Hoe meer we aan dezelfde kar trekken, hoe meer kans op succes. Neem dus graag contact met ons op als je meer informatie verlangt.

Video over elektrogevoeligheid:

Stacks Image 173

VIDEO-film:
Een andere Burn-out!
"Ma vie en mode avion" is web-serie over de negatieve gezondheidseffecten van te lang te zijn blootgesteld aan door de mens gemaakte elektromagnetische velden.

Misleiding is troef voor uitrol 5G:

Stacks Image 135
Het Vlaamse departement "omgeving" heeft een ontwerp van besluit tot aanpassing van de grenswaarden (100 KHz - 300 GHz), om de uitrol van 5G te vergemakkelijken, ingediend (maart 2021, pdf).
Na een grondige analyse kunnen wij besluiten dat de algemene stralingsbelasting waaronder wij reeds gebukt gaan, nog verder zal toenemen!
De stralingsbelasting zal in vermogen toenemen met een factor 20x, met max. 5 operatoren zelfs tot 100x, zie onze analyse pdf.

Stuur jij ook onze
voorbeeld-brief naar je burgemeester en-of politici om ze in te lichten over de mogelijke stralingstoename die op komst is als men niet ingrijpt?

Het voorstel van besluit tot aanpassing staat in schril contrast met de bevindingen van het Europese advies orgaan EPRS welk in 2020 stelde dat er géén wetenschappelijk onderzoek is naar de gezondheidseffecten van 5G!
pdf.
Stacks Image 138

Uitrol slimme meters in Vlaanderen: — weigeringsbrief —

Stacks Image 120
Stacks Image 117
Stacks Image 114

Kreeg jij onlangs ook een brief van Fluvius over de verplichte installatie van draadloze digitale meters (elektriciteit, gas, water)?
Dan hebben wij goed nieuws voor je. In België heeft iedereen sinds begin 2021 het recht om draadloze slimme meters te weigeren en een volledig bekabeld alternatief te eisen.Wij hebben een voorbeeld-brief naar Fluvius gemaakt waarin je je rechten opeist, draadloos communicerende meters afwijst en om een bekabeld alternatief verzoekt.
Je hoeft enkel de brief te personaliseren en klaar is Kees! —
vb.-brief in docx
Heb je een brief gekregen voor installatie van de slimme watermeter gebruik deze vb.-brief docx

Stacks Image 53
Europees Burger Initiatief: 1 maart 2022.
Stop (((5G))) - Blijf verbonden, maar beschermd!
We vragen de EU om regelgeving die wel onze gezondheid, onze natuur, het milieu en onze privacy beschermt.
zie pdf.
Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond!
Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren. Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden. Lees meer — Stemmen doe je hier: https://signstop5g.eu/nl#sign

Stacks Image 69
5G wordt in snel tempo uitgerold. Steeds meer mensen stellen zich daar vragen bij.
En terecht. De overheden van ons land zijn gek op 5G. Er wordt volop gedroomd over nieuwe toepassingen en technologische ontwikkelingen. Over een licentieverkoop die miljarden kan opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Veel dollartekens.
Er is echter een keerzijde.
Zie onderstaand pdf-document (2020 11blz.)
Stacks Image 63
Stacks Image 60
In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees Parlement- een belangrijk document. Volgens het EPRS werd er naar de gezondheidseffecten van 5G nog geen onderzoek gevoerd.
Stacks Image 40
SaveBelgium.be en Stralingsarmvlaanderen.be hebben op 22 april 2021 een rechtszaak aangespannen tegen de Vlaamse en Brusselse overheden omdat de grenswaarden die zij hanteren i.z. hoogfrequente straling te laks zijn. Ze beschermen onvoldoende ons leefmilieu en onze gezondheid. Dit blijkt uit het overvloedig en toenemend aantal wetenschappelijk onderzoek welk beschikbaar is en keer op keer bevestigd wordt door recente onderzoeken.
Meer info over de rechtszaak kan u vinden op Savebelgium.be

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) voor een woonkamer: 1μW/m²
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!