Close Menu

Documenten:

Stacks Image 61
EMF:data van diagnose:funk
Duitse onderzoeksdatabase voor studies en documentatie over de effecten van elektromagnetische velden van draadloze communicatietechnologieën (niet-ioniserende straling) zoals DECT-telefoons, Wifi, GSM-straling, andere draadloze technieken.
Maandelijkse publicatie:
ElektrosmogReport
Stacks Image 88
In duizenden studies hebben onafhankelijke wetenschappers — in vitro (in reageerbuizen), in vivo (op of in het lichaam), in dierproeven en in experimenteel zowel als epidemiologisch onderzoek — bevestigd dat dit soort van straling inderdaad het potentieel heeft om alle leven op aarde te beschadigen: mensen, dieren en planten.
Omvangrijke studie Bioinitiative 2012
pdf. 1479 blz.

Why Elektro-HypersensSitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields.
An overview and medical assessment:
Dominique Belpomme, Philippe Irigaray (2022,) pdf.
Stacks Image 179
Health impact of 5G
STUDY Panel for the Future of Science and Technology
Een lijvig document van 198 blz. pdf.

De huidige stand van kennis van 5G-gerelateerde kankerverwekkende en reproductieve/ontwikkelingsgevaren zoals die naar voren komen uit epidemiologische studies en in vivo experimentele studies.
Stacks Image 186
2020 Consensus Statement of UK and International Medical and Scientific Experts and Practitioners on Health Effects of Non-Ionising Radiation (NIR) pdf.

Author: Dr. Erica Mallery-Blythe Release date: 10/11/2020 Signed by groups representing > 3500 medical doctors.

The statement reflects the consensus from the most recent, independent, expert global forums on the acute and chronic health effects resulting from Radiofrequency Radiation (RFR).
The statement clarifies the medical community’s serious concerns surrounding the deployment of 5G and the continued use of RFR in public spaces.

1) Cancer risk noted from human epidemiological research corroborated by largest new animal studies.
2) Global medical, scientific, political and ethical warnings are escalating.
3) Enough valid research has been conducted to justify action to protect against health effects.
4) ICNIRP ‘safety’ guidelines are not protective.
5) A growing global movement to protect citizens by authorities has begun.
6) Health Authorities’ guidance is often out of date, biased and inaccurate.
7) Sensitive sub-groups are neglected.
8) HumanRights.
9) Precautionary Principle and public Health.
Stacks Image 172
Open brief
Waarom er zoveel verzet rijst tegen het optreden van Fluvius

De laatste maanden is er weer veel te doen over al die Vlamingen die halsstarrig blijven weigeren om een digitale meter in huis te nemen. De Vlaamse pers heeft het over een “harde kern” waarmee Fluvius kampt, en die de netbeheerder intussen hard aanpakt.
Zowel op haar website als in de pers schiet Fluvius daarbij met grof geschut. Het intimideert weigeraars met gerechtelijke procedures en met snel-oplopende kosten. Van respect voor de burger, dialoog of overleg is geen sprake meer. Het verzet moet gebroken worden. Nu is het oorlog. 
In zo een sfeer zijn zelfs goed onderbouwde argumenten niet langer van tel. De Vlaming moet en zal de digitale meter in huis nemen. Voor de netbeheerder lijkt intussen zelfs het geldende recht niet langer relevant. 
Ondanks dat geweld en de intimidatie, moet ook Fluvius echter de wet respecteren. Daarom zetten wij alles graag even op een rij.
Brief in pdf.

Stacks Image 166Veel gestelde vragen over de slimme meter: FAQ's


Slimme meters
info-folder pdf.
Stacks Image 169

Je kan onze rechtszaak steunen door het "boekje" te bestellen:

Welke impact heeft mensgemaakte straling op het leven van mens plant en dier? In deze bundel van 22 blz. A4 krijg je een overzicht van de schadelijke werking incl. een tabel met overzicht van de effecten. Tevens krijg je een overzicht van stralingsbronnen en een verklaring hoe de straling afneemt met de afstand tot bron. Met Tien belangrijke tips help je jezelf en je medemens om de stralingsbelasting voor je lichaam in te perken.

Het boekje wordt per post aan huis bezorgd voor 15 €/st. nadat je 15 euro hebt overgemaakt op rek. IBAN BE36 3770 2415 7481 BIC BBRUBEBB met vermelding van je naam en adres.
Vanaf 1O st. (samen 100 €) worden ze gratis verzonden.
Opgelet voor portkosten naar andere EU-landen waaronder NL vragen wij extra 9 Euro.
Stacks Image 144

Oorspronkelijke titel van deze uitgave:
"
Electrosmog The Health Effects of Microwave Pollution."

Verscheen als ENG.
boek.pdf in mei 2021.
De Nederlandse versie in
pdf. 246 blz.
Stacks Image 149
12 BASISVOORZORGSMAATREGELEN:
om blootstelling aan straling te minimaliseren bij het gebruik van een mobiele telefoon (
NL. pdf).
Stacks Image 163
SAFE-schools:
Steeds meer medische verenigingen, artsen en wetenschappers, van wie velen zich bezighouden met de biologische effecten van draadloze technologieën, hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van draadloze apparatuur voor scholen.
Zij vragen om bedrade informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken om kinderen en jongeren te beschermen, hun gezonde ontwikkeling te beschermen en te bevorderen en het leren en presteren te maximaliseren.
Deze deskundigen zijn het niet eens met de overheidsinstanties die momenteel het gebruik van microgolf- en radiofrequentie technologieën zoals Wifi, door kinderen en jongeren op school ondersteunen of toestaan.
Info-bundel:
ENG. pdf

Nederlandse bundel over Wifi op scholen: pdf zeer belangrijk voor directie en ICT-verantwoordelijke om de gevaren voor de jeugd juist te kunnen inschatten, vrij van commerciële belangen.
Stacks Image 156
SBM2015: Woonbiologie heeft haar oorsprong in Duitsland (Wolfgang Maes). Een team van specialisten en epidemiologen met meer dan 25 jaar ervaring heeft ruim tienduizend metingen uitgevoerd en dossiers samengesteld, met de bedoeling de mens gezond te laten leven en wonen. "Het huis is hun patiënt !" pdf.
Onderstaand pdf-document geeft in liefst 11 blz. een overzicht van de effecten die straling heeft op onze gezondheid: pdf.
Stacks Image 63
Stacks Image 123
Ter info: 0,01 µW/c = 100 µW/ (0,2 V/m) is de onvrijwillige stralingsbelasting op ± 300m van een normale GSM-zendmast anno 2009. Handig is de omrekentabel V/m naar µW/m² pdf.

INFO-BUNDEL WATER-FILTER: pdf 3 blz. — — — Preppen: pdf — — — Hasseltse Speculaas recept: pdf.

Energieverbruik diverse elektrische toestellen in het huishouden: Diepvrieskist/wafelijzer pdf.

IteraClassic met Terahertz-technologie ontmanteld: voor die hoge aanschafprijs, bedrog alom zie pdf.

VIDEO ZOOMLEZING: Wifi-gevaren & alternatieven video mov.