Close Menu

Meten is weten:

Stacks Image 59

Wij kunnen de stralingsbelasting in uw woon en slaapkamers opmeten. De veelal aanwezige Wifi en DECT-telefoon zijn de voornaamste bronnen van schadelijke straling 24/7.

Stralingswaarden:

1000 µW/m² = 0,6V/m
voorstel Bioinitiatieve 2012
500 µW/m² = 0,4V/m
100 µW/m² = 0,2V/m streefwaarde Europese commissie (2011).

Omreken-programma veldsterkte (V/m) naar vermogen µW/m², W/m², µW/cm², ….

Omrekenen van diverse grootheden: via deze url
Frequentieoverzicht met uitleg: pdf.

1.125.623 µW/m² = 20,6V/m max. gecumuleerde stralingsbelasting bij 900MHz in Vlaanderen.
23.873 µW/m² =
3V/m max. stralingsbelasting binnenshuis 24/7.
1 µW/m² = de woonbiologische richtwaarde woon-leefruimten 24/7
0,1 µW/m² = de woonbiologische richtwaarde tijdens de slaap SBM2015

Overzichtskaarten waar staan er zendmasten in: Vlaanderen, BE, NL, andere landen, 5G wereldkaart
Kaart met Telenet WI-Free punten (wifi-netwerken die je kan gebruiken), die stralend zijn en je best vermijdt.
Waar staan er in België weerradars? ze gebruiken de frequentie van 5,64 GHz (c-band).
Luchtvaart gebruikt nogal wat
Navigatieradars, ook deze kan je best vermijden in je directe omgeving.
Uitleg gebruikte afkortingen
pdf.
Stacks Image 90
De sterkte van de HF-straling vermindert kwadratisch met de afstand.
Het is dus zeer belangrijk afstand te nemen tot je eigen stralende toepassingen: Wifi-router, DECT-telefoon, Bluetooth-toestellen, werkende Microgolfoven, …..

-vb1: op 2 m. afstand zal er van de 1.000 µW/m² nog 1.000/(2x2m.) = 1.000/4 = 250 µW/m² overblijven.

-vb2: op 3 m. afstand zal er van de 1.000 µW/m² nog 1.000/(3x3m.) = 1.000/9 = 111 µW/m² overblijven.

Stacks Image 30
De Oostenrijkse bond van Artsen heeft een goed werkdocument (pdf), bezorg dit aan uw huisarts.

Blanco Medisch attest (pdf) tegen digitale meter, door uw arts in te vullen.
Parameters in zake het bloedonderzoek voor personen met EHS.
• Homocysteine
• Intracellular ATP
• Intracellular glutathione (redox balance)
• Malondialdehyde (lipid peroxidation)
• 8-hydroxydeoxyguanosine (DNA oxidation)
• Interferon-gamma (IFNg)
• Interleukin-1 (IL-1)
• Interleukin-6 (IL-6)
• Interleukin-10 (IL-10)
• Tumour necrosis factor alpha (TNFa)

• NF-kappaB
• Vitamin B2 (FAD and riboflavin) (whole blood)
• Vitamin B6 (whole blood)
• Vitamin D
• Ubichinon (Q 10)
• Selenium (whole blood)
• Zinc (whole blood)
• Magnesium (whole blood)
• Differential lipid profile

Steunen:

Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis, juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken en veel meer.
Steunen kan via rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015 *
geen bezorgdheid: <=1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!
*
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m² *
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m² *
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m² *