Close Menu

Slimme meters: wat/waarom, zin/onzin.

Stacks Image 118
Slimme meters dringen zich op.

- Is dit een noodzaak zoals men beweert?
- Gaan ze ons helpen in het besparen van ons elektriciteitsverbruik?
- Welke levensduur hebben deze nieuwe meters?
- Zal onze eindafrekening stijgen.
- Zijn er gevaren voor onze gezondheid door de draadloze communicatie?
- Is er een bekabeld alternatief zoals het arrest van het GW-hof stelde?
- Kan je ze weigeren?
- Privacy, wie krijgt inzage in onze data?
- Wat als je al een slimme meter hebt?
- Kan je je afschermen tegen de HF-straling?
- Heeft men je correct ingelicht over de keuzemogelijkheid van een echt bedrade versie volgens het
arrest GW-hof dato jan. 2021?
Neen, dan heeft Fluvius verzaakt en je rechten geschonden.


Stacks Image 155
Open brief:

Waarom er zoveel verzet rijst tegen het optreden van Fluvius


De laatste maanden is er weer veel te doen over al die Vlamingen die halsstarrig blijven weigeren om een digitale meter in huis te nemen. De Vlaamse pers heeft het over een “harde kern” waarmee Fluvius kampt, en die de netbeheerder intussen hard aanpakt.

Zowel op haar website als in de pers schiet Fluvius daarbij met grof geschut. Het intimideert weigeraars met gerechtelijke procedures en met snel-oplopende kosten. Van respect voor de burger, dialoog of overleg is geen sprake meer. Het verzet moet gebroken worden. Nu is het oorlog.
Lees verder in onze
open brief pdf.

Hoe verwerp je de installatie van de stralende slimme elektriciteitsmeter?
Kreeg jij onlangs ook een brief van Fluvius over de verplichte installatie van draadloze digitale meters (elektriciteit, gas, water)?
Dan hebben wij goed nieuws voor je. In België heeft iedereen sinds begin 2021 (arrest van het Grondwettelijk Hof) het recht om een volledig bekabeld alternatief te eisen. Zie ons
ontwerp van antwoord naar Fluvius waarin je je rechten opeist, draadloos communicerende meters afwijst en voor een echt bekabeld alternatief kiest. Personaliseer deze brief en klaar is Kees!
Veel gestelde vragen zie ons FAQ's document.
Opgelet je kan enkel via de VredeRechter je persoonlijke levenssfeer beschermen tegen de zogenaamde verplichte installatie van een draadloze slimme meter van Fluvius.
OPGELET: een slimme elektriciteitsmeter geeft vaak een beduidend hoger verbruik aan dan een klassieke meter.

Stacks Image 135
Sinds januari 2023 stelt Fluvius naar eigen zeggen een bekabelde slimme meter ter beschikking van haar netgebruikers. Het gaat hier echter NIET om een écht bekabelde slimme meter in de zin van het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2021.
De zogezegd “bekabelde” slimme meter die Fluvius ter beschikking stelt, is nog steeds een draadloos communicerende slimme meter. Deze gebruikt nu een bedrade zendantenne die aan je gevel of op de rooilijn bevestigd wordt en is d.m.v. een coax-kabel verbonden met je slimme meter. Zo communiceert deze nog steeds draadloos, vervuilt dus je leefomgeving en misacht het arrest van het GW-Hof. Het
meetverslag pdf. laat op blz. 7 & 8 duidelijk zien dat deze slimme meters continu straling uitstralen.
Je kan best contact nemen met het tel-nummer welk op je ontvangen brief van Fluvius staat en duidelijk maken dat je graag je analoge meter behoudt tot er een écht bekabeld communicerende slimme meter ter beschikking is, dit geheel volgens het arrest van het GW-Hof.
Je eist dus je recht op voor een slimme meter die veilig middels een kabel communiceert!
Er bestaat ook een slimme meter waarvan de draadloze module gedeactiveerd is, zoals links in beeld. Let erop dat deze een sticker draagt "Meter zonder straling".

Slimme meters
info-folder pdf.
Stacks Image 171
Stacks Image 169
Stacks Image 167
Elektriciteit — Gas — Water — Caloriemeters:
Met de komst van slimme meters, ze werken haast allen met draadloze communicatie technieken, raakt ons persoonlijk leefklimaat verder verzadigd met hoogfrequente gepulste straling.
Er worden verschillende draadloze technieken toegepast, het LTE NB netwerk van Proximus ofwel 4G protocol is het schadelijkste en zit in de slimme elektriciteitsmeter. Het zendt continu HF-gepulste straling, dit om in verbinding te blijven met de zendmasten en met ander slimme toestellen. Doel verbruiksdata te kunnen verzenden.
U kan deze installatie wijgeren:
ARREST 162/2020 Grondwettelijk Hof (17 dec 2020)
Het Hof vernietigt gedeeltelijk de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, in zoverre zij elektrogevoelige personen niet voldoende beschermt. Voor meer info verwijzen wij u door naar Beperkdestraling.org

Slimme elektriciteitsmeter geeft op 0,5m. afstand 455.199 µW/m²
Slimme gasmeter geeft op 0,2m. afstand 16.578 µW/m²

1 µW/m² is een veilige stralingsbelasting volgens SBM2015 norm!

Heb je reeds een slimme meter in huis en je wenst de straling af te schermen dan kan dit door er een kooi van Faraday omheen te bouwen, er een metalen doos over te zetten of d.m.v. meerdere lagen ALU-folie er rond te wikkelen.

Informatie:

Stacks Image 132Veel gestelde vragen en antwoorden over de slimme meters: FAQ's pdf.
Stacks Image 125
Informatief drieluik over de slimme meters: pdf.


Belangrijke documenten:

- Elektrische slimme meter Arrest 5/2021 Grondwettelijk hof
pdf.

- Meetverslag slimme elektriciteitsmeter & gasmeter: Imec-Waves Gent
pdf.

- Meetverslag slimme elektriciteitsmeter Brussels gewest: Imec-Waves Gent
pdf.

- Digitale meters tegen de meetlat advies SERV - Minaraad
pdf.

- Stralingsbijdrage slimme watermeters KUL studie
pdf.

- Statistieken: productie, verbruik en productiecapaciteit van elektriciteit in België
url.

- Energieverbruik Vlaanderen overzicht
VREG

- Analyse van het elektriciteitsverbruik in België
url.


Steun ons:

Met uw bijdrage kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis uitvoeren , juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken, internationale acties en stappen naar de rechtbank zetten.
Steun ons op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB