Close Menu

10 tips die geen geld kosten:

Stacks Image 30

1. Vermijd Wifi signalen. Zet de Wifi uit ‘s nachts.
Schakel de homespot functie uit.

Een modem of router zendt voortdurend gepulste Wifi signalen uit. Deze veroorzaken een stressrespons en kunnen je slaap verstoren. Zet dit soort signalen uit wanneer dat kan. Doe dit in ieder geval wanneer je rust of slaapt. Werk bij voorkeur met een bekabelde verbinding. Veel routers hebben ook een homespot functie. Die kan je uitzetten. Contacteer je provider voor meer informatie.
Proximus: deze routers hebben vaak een "Wifi aan/uit knop". Met enkele seconden drukken schakel je de Wifi uit.
Telenet: heeft vaak geen "Wifi aan/uit knop". Je kan je bestaande router omruilen in een Telenet-winkel door een type zonder wifi. Wil je dan toch Wifi (liefst beperkt in tijd) dan kan je dat door een Wifi zender-versterkertje te kopen. Dit kan je eventueel op een schakelklok aansluiten, hierdoor bepaal je zelf hoelang je blootgesteld wilt worden aan de Wifi-straling!

Stacks Image 44

2. Draag geen smartphone op je lichaam.
Gebruik de handenvrije functie.
Vermijd een te zwak ontvangst-signaal.

Je smartphone zendt voortdurend signalen uit. Deze worden sterker bij een zwakke verbinding. Je kan dat zien aan het aantal signaalblokjes. In zo een situatie vermijd je best het gebruik van je toestel. Steek een actieve smartphone niet in je broekzak, je borstzak of je tas. Afstand is belangrijk. Op 1 meter vermindert de belasting al snel met een factor duizend.

Stacks Image 49

3. Gebruik vliegtuigmodus als je slaapt of rust.
Schakel Bluetooth uit.
Hou rekening met de gevoeligheid van kinderen.

Een actieve smartphone verstoort je slaap. Je hebt hem ‘s nachts niet nodig. Laat draadloze toestellen uit je slaapkamer. Als kinderen spelletjes spelen op een tablet of PC, zet hem dan in vliegtuigstand.

Stacks Image 54

4. Plaats geen laptop of tablet op de schoot.
Draag geen smartwatch aan de pols. Gebruik geen airsticks.

Een laptop of tablet is niet gemaakt om op je ‘lap’ te gebruiken. Dat belast de goede werking van de organen en je genitaliën. Als je een tijdje met de laptop op de benen zit, dan kan je daar het effect van voelen. Tintelingen in de huid wijzen er vaak op dat je laptop je organisme verstoort.
Een smartwatch en airsticks zenden voortdurend signalen uit om in verbinding te blijven met je smartphone of pc. Je brengt ze beter nooit in direct contact met het lichaam.


Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) voor een woonkamer: 1μW/m²
1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!

Stacks Image 59

5. Vermijd draadloos communiceren in de auto en de trein.
In de auto en de trein stralen draadloze apparaten veel harder om verbinding te maken. Je batterij zal sneller ontladen en je lichaam neemt meer straling op. Zet die apparaten dus even af en geniet van de omgeving.

Stacks Image 64

6. Vervang je DECT telefoon en babyfoon door een toestel met een snoer.
DECT telefoons en babyfoons stralen voortdurend, zelfs al staan ze in de houder. Je vervangt ze best door een ECO-DECT apparaat of een bekabeld alternatief. Vraag ook op het werk om een ECO-DECT telefoon als een gezonder alternatief.

Stacks Image 69

7. Vermijd elektrische apparaten in je slaapkamer (GSM, TV, radio wekker, elektrische deken, babyfoon, ...).
Je slaapkamer is een zone van rust. Elektronische en elektrische apparaten horen er niet thuis. Zelfs al beseffen we het niet, radiowekkers, nachtlampjes, babyfoons en andere apparaten verstoren voortdurend onze slaap.Hou ze daarom weg uit de slaapkamer of plaats ze op minstens één meter van je lichaam.

8. Vermijd smartmeters en domotica. — Werk zoveel mogelijk bekabeld.
Vandaag moet alles draadloos en ‘smart’ zijn. Gepulste, mensgemaakte straling verstoort echter onze gezondheid en ons welzijn. Wees daarom alert en bewust. Less is more. Geef steeds de voorkeur aan een bekabeld alternatief. Dat is minder belastend, geeft een stabiele verbinding en is beter voor je privacy.

Stacks Image 179
Weigering Smartmeters: de nodige informatie, ook model brieven, kan u vinden op Beperkdestraling.org
Stacks Image 181
Bekabelde verbindingen hebben steeds de voorkeur!
Ze zijn stabiel en veel sneller!
Stacks Image 131
Stacks Image 79

9. Ga niet mee in de 5G revolutie.
5G wordt op een snel tempo uitgerold. Het zal nog krachtiger zijn dan 4G en het zal nog meer frequentiebanden gebruiken. Er wordt volop gespeculeerd over toepassingen en nieuwe technologische ontwikkelingen want er kunnen enorme winsten gemaakt worden.
Maar er is ook reden tot bezorgdheid. Heel wat wetenschappers en artsen trekken aan de alarmbel. Welke impact zal dit hebben op onze gezondheid en op ons welzijn. Bovendien, hebben we dit wel nodig?
Je hoeft niet meteen mee op de 5G-kar te springen. Je wacht best even af. In een huishoudelijke omgeving is er geen enkele toepassing die dringend een 5G signaal nodig heeft. Niemand vraagt om zelfrijdende auto’s en drones boven je tuin? Neen bedankt.

Stacks Image 84

10. Zorg dat je regelmatig geaard bent.
Loop blootsvoets in het gras en maak contact met de natuur.
We leven te geïsoleerd van het aardoppervlak. We wonen in appartementen, lopen op schoenen en leven in steden van beton. Nochtans is contact met de aarde biologisch noodzakelijk.

We voelen ons gewoon goed in het water of in een bos. Verbinden met de aarde, dat laat ons toe om spanning af te laten vloeien en ons met negatieve ionen op te laden.

In de omgeving van water (met veel negatieve ionen in de lucht) voelen wij ons beter. Opgelet de druk bebouwde Belgische kust heeft zowat de hoogste densiteit aan GSM-zenders van Europa. Aan het strand of de waterlijn wandelen is een ware marteling voor personen die gevoelig zijn geworden aan teveel GSM-straling!
De daar gemeten stralingsdichtheid is vaak hoger dan
1.O00μW/m²

Stacks Image 195
Stacks Image 200


Computer, laptop en tablet gebruik liefst met aardingsmat:
Personen met lichamelijke klachten (zoals stijfheid, reuma-achtige pijn, concentratie verlies, hartritmestoornissen) door te lang aan de computer te zitten hebben baat aan een aardingsmat(ten).
Het is een betaalbare oplossing die noodzakelijk is indien je laadadapter of netadapter geen aarding heeft.
Natuurlijk dien je de wifi-functie te deactiveren, minder (straling) is immers beter! Gebruik een ethernet-kabel en of adapter om snel en zonder storingen op het internet te gaan.

12 BASISVOORZORGSMAATREGELEN voor GSM:

Stacks Image 91
12 BASISVOORZORGSMAATREGELEN:
om blootstelling aan straling te minimaliseren bij het gebruik van een mobiele telefoon (
NL. pdf).

Wifi-gebruik op school: Safe-schools bundel

Stacks Image 101
SAFE-schools: inzake Wifi gebruik
Steeds meer medische verenigingen, artsen en wetenschappers, van wie velen zich bezighouden met de biologische effecten van draadloze technologieën, hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van draadloze apparatuur voor scholen.
Zij vragen om bedrade informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken om kinderen en jongeren te beschermen, hun gezonde ontwikkeling te beschermen en te bevorderen en het leren en presteren te maximaliseren.
Deze deskundigen zijn het niet eens met de overheidsinstanties die momenteel het gebruik van microgolf- en radiofrequentie technologieën zoals Wifi, door kinderen en jongeren op school ondersteunen of toestaan.
Info-bundel:
ENG. pdf

Nederlandse bundel over Wifi op scholen: pdf voor directie en ICT-verantwoordelijke.

Computer-tips:

Betreft computers & aansluitingen:

  • vraag bij uw elektro-installateur na of u een elektriciteitsaansluiting hebt met een Fase & Nul met een aardingsweerstand die lager is dan 8 Ohm)
  • een oude elektrische aansluiting met twee of drie fazen 130/230 VAC is zeer schadelijk voor uw gezondheid. Door de twee spannings-voerende aansluitingen (zowel de aanvoer als de terugvoer-leiding) van uw elektriciteitsnetwerk. Wanneer men een toestel niet gebruikt trek de stekker uit de stopdoos. Gebruik steeds dubbelpolige schakelaars zodat de verbruiker volledig ontkoppelt is van het lichtnet wanneer deze uitgeschakeld is.
  • gebruik steeds een goedwerkende aardingsstekker op een stopcontact met een goede aarding(<8 Ohm).
  • gebruik een spanningstester bv: de Meterman of de ingebouwde spannings-zoekfunctie van de ESI24 meter om storende spanningsvelden van het lichtnet te controleren.
  • heeft u een B-Box of router, controleer dan of er een spanningsveld is over uw ethernet-aansluitingen van uw computernetwerk. Laat door een vakman een aardingskabel vast maken op de "-" van de voeding van uw B-box of router, hierdoor zullen de schadelijke spanningsvelden afvloeien naar de aarde. Dit is overbodig wanneer uw PC reeds geaard is, zo als via de voeding.
  • hoe leg je een veilig Ethernetwerk aan met minimale EM-storingen, voor gevoelige mensen? url ENG
Stacks Image 123
CAT-kabels zijn er in diverse uitvoeringen: CAT-5, CAT-6, CAT-7 afgeschermde en niet afgeschermde kabels.
Stacks Image 147
Tablet-PC's & iPad:
Deactiveer het Wifi-gedeelte van uw computer, ga naar systeeminstellingen en zet alles in vliegtuigmodus, zowel Wifi, 3G, 4G, 5G, Bluetooth dienen gedeactiveerd te worden!
Het langdurig gebruik van het aanraak-scherm of touch-pad geeft bij iedereen problemen door de gebruikte laagfrequente stralingen eigen aan deze techniek. Opletten hiermee!
Bekabel uw tablet of smartphone met een van onderstaande oplossingen en wees zeker dat uw toestel in vliegtuig modus staat!

Ethernet-adapters: voor tablets & smartphones

Stacks Image 156
Iphone-ethernet adapter waarop men CAT-kabels kan aansluiten
Stacks Image 158
USB-ethernet adapter waarop men CAT-kabels kan aansluiten
Stacks Image 160
USB-C ethernet adapter waarop men CAT-kabels kan aansluiten
Ook voor computers die geen ethernet-aansluiting hebben bestaan er vele toebehoren die een ethernetaansluiting mogelijk maken.
Dockingstations en adapters voor USB-c en andere connectoren van diverse merken zijn op de markt beschikbaar.
Bekijk zeker onze videoclip-serie over straling:
In een reeks van 8 korte video-clips zetten wij op een eenvoudige wijze uiteen wat straling is, welke soorten, wat geeft straling, hoe men het gebruikt, wat is gevaarlijk, biologische gevaren, tips die je helpen en niets kosten!