Close Menu

Informatie:

Naturlijke straling versus grenswaarden:

Stacks Image 338
Vermijd draadloze toepassingen.
Een mindshift dringt zich op!
Het leven is mooi
🌺 en tevens complex.
De natuur en het leven op aarde, alles staat immers in verbinding met alles, het is allemaal energie, en heeft zijn specifieke resonantie-frequentie. Subtiele processen die wij nooit allemaal kunnen vatten en de interactie ervan, maken al het leven zo bijzonder en mooi.
Het respect hiervoor, onze plaats in dit levensproces op aarde, dit korte moment, dienen wij anders te beleven dan wij tot heden met zijn allen doen en deden!
Daarom is het zo belangrijk de gevaren uitgaande van de vele draadloze technologieën te kennen. Het gebruik van onnatuurlijke straling zorgt voor oxidatieve celstress in alles wat leeft op deze planeet, ook bij jou!
Bij het aanzien van de toegelaten signaalsterkte begrijp je in een oogopslag waarom dat teveel, zeer veel te veel is. En dat de regelgeving ons geheel niet beschermt !
Verantwoord omgaan met draadloze toepassingen is aangewezen, minder is beter.
Wakkere mensen bouwen
💪 reeds aan een betere samenleving. Een MindShift dringt zich op om alle leven beter te beschermen!
De wereld veranderen begint bij jezelf

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015 *
geen bezorgdheid: <=1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!
*
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m² *
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m² *

Overzichtskaarten waar staan er zendmasten in: Vlaanderen, BE, NL, andere landen

Straling verstoort de celwerking:

Stacks Image 345
Hoogfrequent gepulste elektromagnetische straling (DECT, Wifi, Bluetooth, 2G, UMTS, EDGE, 3G, LTE, 4G, VoLTE, 5G) verstoort de cel-werking van ons organisme. Meer bepaald de cel-eigen VGCC's (Volt Gated Calcium Channels) de spannings gestuurde calciumionen kanalen. Deze zogenaamde toegangspoorten regelen de doorlaat naar de cel van de Calciumionen die zich buiten de cel, in een veel hogere densiteit, bevinden.
De HF-EM-straling met zeer lage intensiteit (vele duizenden keren lager dan de huidige door de industrie opgestelde grenswaarden) verstoort de werking van deze zeer gevoelige VGCC's. Hierdoor ontstaat er een influx van calcium-ionen naar het binnenste van de cel. Het uit balans geraken van de calciumionen huishouding in de cel zorgt voor vele negatieve reacties zoals oxidatieve celstress, activering van peroxidatie, beschadiging van de DNA met ernstige gevolgen voor ons organisme.
pdf. met 100 peer-reviewd studies: Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. (Igor Yakymenko, Olexandr Tsybulin, Evgeniy Sidorik, Diane Henshel, Olga Kyrylenko and Sergiy Kyrylenko).
Verstoring van de werking der VGCC's geeft (9) effecten (in 197 wet. studies): pdf. prof. Martin L. Pall
Elke studie toont athermische effecten aan bij stralingswaarden ver onder de ICNIRP-grenswaarden. Deze athermische effecten zijn niet de enige gerapporteerde effecten. Deze studies bewijzen elk op zich, waarvan sommige zelfs overduidelijk, dat athermische gezondheidseffecten optreden bij stralingsbelastingen die duizenden keren onder de ICNIRP, US, FCC, EU-grenswaarden liggen.


  1. Verlaagde vruchtbaarheid: beschadigde sperma, minder sperma en minder beweeglijk sperma, minder bruikbare eicellen en minder eicel-kwaliteit, toename van spontane abortus, minder libido (25 studies).
  1. Neurologisch / neuro-psychiatrische effecten: incl. slaapstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, depressie, concentratieverlies, duizeligheid, geheugenproblemen, spanning, stress, angst, prikkelbaar (29 studies).
  1. Cel DNA-schade: enkele en dubbele DNA-breuken, chromo-nale mutaties die kanker promoten, (24 studies).
  1. Apoptosis (geprogrammeerde celdood): zeer belangrijk bij neuro-degeneratieve aandoeningen, leidt tot onvruchtbaarheid (15 studies).
  1. Oxidatieve stress & schade door Vrije Radicalen: belangrijk mechanisme in bijna alle chronische ziekten, direct gevolg van DNA-schade (25 studies).
  1. Endocriene effecten: hormonale effecten, incl. Steroïde en niet-steroïde hormonen (15 studies).
  1. Excessief intercellulair calcium [(Ca2+)i]: (16 studies).
  1. Kanker: initiatie, bevordering, progressie, een sterke stijging van het risico op kanker, weefsel invasie en vorming metastase (39 studies).
  1. Effecten op de werking van het hart: cardio, Tachycardie, Artimie, Bradycardie (effect bij langdurige blootstelling), hartkloppingen, met vroegtijdige sterfte tot gevolg. (9 studies).
Stacks Image 349

Ervaringen:

Stacks Image 264

Steeds meer mensen ondervinden uiteenlopende gezondheidsklachten door teveel en te lang te zijn blootgesteld aan elektromagnetische (EM) velden alle aard.

De overheersende onwetendheid binnen de medische wereld zorgt ervoor dat de men enkel aan symptoombestrijding doet. Het opsporen van de oorzaak is echter cruciaal. Anders verslechterd zich de algehele gezondheidstoestand van de persoon met als gevolg dat deze steeds intoleranter wordt voor EM-velden.
De gezondheidstoestand wordt vaak omschreven als Electromagnetic Hyper Sensitivity(EHS), een gevolg van de doorgedreven elektrificatie van onze leefwereld. Dit zowel door elektrische netwerken als door de proliferatie van draadloze toepassing zoals de vele smart-device toepassingen die nu het daglicht zien. Denk aan slimme meters, slimme toestellen en ook 5G-toepassingen.
Stacks Image 269

Ervaringsberichten:

BlackonWhite: In opdracht van de Zweedse overheid publiek gehouden forum waar men zijn persoonlijk EHS-ervaring kon toelichten, mondeling(10min.) op papier(2x A4) van meer dan 400 elektrohypersensitive personen die nauw contact hebben met elektrogevoelige personen, zoals artsen, zorgpersoneel, woonbiologen enz.. Een vertaling pdf ENG-bundel

Mireille Van Hoornweder(BE)
Patrick Vanden Berghe (BE)
Luc Leenders (BE)
Martine Verdonck (BE)
Mieke De Block(BE)
Chantal Heesakker (NL)
Eileen O’Connors (ENG)

Veel ervaringsberichten op
stopumts.nl
500 ervaringsberichten in een pdf

Epidemiologische onderzoeken:


Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratieproblemen, etc. nabij zendmasten Duitsland (2006)Hutter, Moshammer, Wallner, Kundi, Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations, Occup Environ Med. 2006 May;63(5):307-13, Samenvatting:
Onderzoeken/1083

Duitsland (2004): Significante veranderingen in het bloedbeeld nabij zendmasten Dr. Germann, Einfluss der Mobilfunkbelastung auf die Retikulocytenreifung, Vorlaufige Bewertung anhand von 1000 Analysen (juli 2004),Article: pdf/studies/germann_2004.pdf

Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc. nabij zendmasten Bortkiewicz A et al. (2004), Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations, Med Pr. 2004;55(4):345-51, Abstract:
pdf/studies/bortkiewicz_2004.pdf

Israel (2004): 4x meer kankergevallen nabij (<350m) zendmasten Ronni Wolf M.D., Danny Wolf M.D. (2004), Increased incidence of cancer near a cellphone transmitter station, International Journal of Cancer Prevention, volume 1, number 2, April 2004,
Article: pdf/studies/wolf_2004.pdf

Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen nabij (<400m) zendmasten H. Eger et al. (2004), Einfluss der raumlichen Nahe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz, Umwelt-Medizin-Gesellschaft, 17. Jahrgang, Ausgabe 4/2004, S. 273-356, Article:
pdf/studies/eger_2004.pdf

Spanje (2004): Mensen significant vaker ziek nabij (<250m) zendmasten E.A. Navarrao et al. (2004), The Microwave Syndrome: Further aspects of a Spanish study, Article:
pdf/studies/navarro_2004.pdf

Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek nabij (<250m) zendmasten E.A. Navarro et al. (2003), The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain, Electromagnetic Biology and MedicineVolume 22, Issue 2, (2003), Article:
pdf/studies/navarro_2003.pdf

Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten Hutter, Moshammer, Kundi, Mobile Phone Base-Stations: Effects on Health and Wellbeing, Tagungsbeitrag Rhodos 2002, Article:
pdf/studies/hutter_2002.pdf

Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek nabij (<300m) zendmasten Santini R. et al. (2002), Investigation on the health of people living near mobile telephone relay stations: I/Incidence according to distance and sex, Pathol Biol (Paris). 2002 Jul;50(6):369-73. Article:
pdf/studies/santini_2001.pdf


Provocatie onderzoeken:

Stacks Image 289

Provocatie onderzoeken
TNO rapport (2003):
72 proefpersonen (36 ES), in lab. 20 min. RF stralingsintensiteit 1/3600-ste van de norm
- verminderd welzijn, verandering cognitieve prestaties, één uitvaller (ernstig onwel)

Cofam-2 (2006):
Zwitsers-Ned., 128 proefpersonen (37 ES) in lab. 45 min. RF (UMTS) stralingsintensiteit
1/36-ste van de norm
- 11 uitvallers, minstens 3 ernstig onwel, samenvatting 117 proefpers, geen effect; conclusie Van Geel, staatssecretaris NL.:UMTS veilig ook op de lange termijn. Financiering: 40% Telecom, 30% Zwitserland, 30% Nederland

Stacks Image 306

EUROPAEM European Academy for Environmental Medicine, bracht "The EUROPAEM EMF Guideline 2016" uit voor preventie, diagnose en behandeling van EMF-gerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten. (397 blz. pdf.)
Hierin wordt er gerefereerd naar maar liefst 308 wetenschappelijke studies!
Doelgroep: wetenschappers uit alle sectoren en tandartsen, gezondheidsinstanties, gezondheidsdiensten, maatschappelijk werkers en onze overheid.
Stacks Image 301
EM-Radiation Research Trust
One step closer towards gaining recognition for the rights of electromagnetic hypersensitivity throughout Europe
pdf. (21 jan. 2015)
Hoe het lobby-werk van de industrie binnen de Europese instanties "
European Economic and Social Committee (EESC) " op het nippertje de erkenning van EHS liet mislukken (110 JA-stemmen <> 136 Nee-stemmen).
Stacks Image 369
EMF:data van diagnose:funk
Duitse onderzoeksdatabase voor studies en documentatie over de effecten van elektromagnetische velden van draadloze communicatietechnologieën (niet-ioniserende straling) zoals DECT-telefoons, Wifi, GSM-straling, andere draadloze technieken.
Maandelijkse publicatie:
ElektrosmogReport

Uw steun is welkom:

Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis, juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken en veel meer.
Steunen kan op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB