Close Menu

Is draadloze techniek carcinogeen?

Stacks Image 59
Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A)

Uit case-control onderzoeken zoals de Interphone-studie blijkt dat langdurig gebruik(10jr.) van GSM's en-of DECT-telefoons cumulatief schadelijk, kankerverwekkend is.
De onderzochte personengroepen zijn ingedeeld in drie categorieën:
-groep (1) 1000 uur bellers gedurende 10 jaar
-groep (2) 1500 uur bellers gedurende 10 jaar
-groep (3) 2000 uur bellers gedurende 10 jaar

Het risico ten opzichte van de controle groep op een ipsilateraal Glioom stijgt van 220% in groep(1) tot 800% in groep(3).
Deze resultaten zijn op zijn minst opzienbarend!
Men dient in overweging te nemen dat de toenmalige 2G en 3G technieken minder schadelijk zijn dan de huidige 4G en 5G technieken. De huidige technologieën zijn immer veel sterker gepulst, deze is om zo schadelijker.
Evens is de toename van Wifi en zijn vele toepassingen er bovenop gekomen als stralingsbelasting. Hiernaar is er géén langdurig wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Wanneer men rekening houdt met het cumulatief schadelijke karakter van deze door de mens gemaakte stralingen kan men onderstaande tabel opstellen. En uitgespreid over een langere periode, dan de tien jaar uit het onderzoek, krijgt men een idee wat ons te wachten staat indien men onverantwoord omgaat met draadloze communicatie.

Zo kan men stellen dat; indien men gebruikt maakt van draadloze communicatie (zoals 2G, 3G, 4G, 5G, Wifi, Bluetooth, ….) en dit over een langere periode van bv. 50 jaar, dat men de grens van 3 à 4 minuten bellen best niet overschrijdt wil men gespaard blijven van een Glioom!
Stacks Image 95

Stacks Image 90
De sterkte van de HF-straling vermindert kwadratisch met de afstand.
Zie nevenstaand voorbeeld.
Het is dus zeer belangrijk afstand te nemen tot je eigen stralende toepassingen: Wifi-router, DECT-telefoon, Bluetooth-toestellen, werkende Microgolfoven, …..
-vb1: op 2 m. afstand zal er van de 1.000 µW/m² nog 1.000/(2x2m.) = 1.000/4 = 250 µW/m² overblijven.
-vb2: op 3 m. afstand zal er van de 1.000 µW/m² nog 1.000/(3x3m.) = 1.000/9 = 111 µW/m² overblijven.

Steunen:

Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, doen metingen aan huis, juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken en veel meer.
Steunen kan via rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015 *
geen bezorgdheid: <=1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!
*
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m² *
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m² *
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m² *

SaveBelgium.be en Stralingsarmvlaanderen.be hebben op 22 april 2021 een rechtszaak aangespannen tegen de Vlaamse en Brusselse overheden omdat de grenswaarden die zij hanteren i.z. hoogfrequente straling te laks zijn. Ze beschermen onvoldoende ons leefmilieu en onze gezondheid. Dit blijkt uit het overvloedig en toenemend aantal wetenschappelijk onderzoek welk beschikbaar is en keer op keer bevestigd wordt door recente onderzoeken.
Meer info over de rechtszaak op Savebelgium.be