Wie zijn wij?

Burgers die zich inzetten voor een duurzame wereld met minder elektrosmog.
Binnen de onafhankelijke werkgroep "StralingsArmVlaanderen" (S.A.V.) bundelen wij onze krachten.
Wij werken nauw samen met de werkgroepen "
BeperkDeStraling", "VEHS", "Save Belgium" en met organisaties wereldwijd die het zelfde doel nastreven. Wij zijn lid van het IEMFA (International Electro-Magnetic Fields Alliance).

Doel
StralingsArmVlaanderen zet zich in om:
-De bevolking in te lichten en te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen op de gezondheid van elektrosmog, in het bijzonder "gepulste microgolfstraling" zoals gebruikt door toestellen die werken met DECT, Wifi, 3G, 4G, 5G. —Athermische negatieve gezondheidseffecten—
-De politici in te lichten en hen op te roepen om vandaag actie te nemen om te komen tot een wetgeving die inzake elektrosmog-bronnen (in het bijzonder "gepulste microgolfstraling") de gezondheid van de bevolking wél voorop stelt.
-Onze ervaringen en kennis ter beschikking te stellen en te trachten het snel stijgend aantal electrogevoelige personen te kunnen bijstaan.
-Noodzakelijke stralingsarme zones in ziekenhuizen, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening te voorzien.

Mede door uw steun op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 kunnen wij onafhankelijk actief blijven en ons doel bereiken.


Hartelijk dank voor uw gift!

Elektrosmog
Is een korte benaming voor de milieuvervuiling veroorzaakt door artificiële elektromagnetische velden (EMF) en straling, mensen die eronder lijden (door een langdurige blootstelling) hebben vaak EHS (ElektroHyperSensitiviteit).In de wetenschappelijke kringen, ten onrechte, als IEI-EMF (Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields) omschreven.
Beter als
SICEM (pdf:syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques).
De "
European Academy for Environmental Medicine" heeft een EMF-guideline 2015:pdf
Eigenlijk zijn die personen vergiftigd, het immuunsysteem kan de voortdurende 24/7 blootstelling aan hoogfrequente electromagnetische straling niet meer aan, het is gesatureerd. De intensiteit ervan is in enkele decennia toegenomen met een factor van 10 Biljoen keer, 10.000.000.000.000, nu is de huidige straling gemoduleerd en gepulst, welk voorheen niet zo was. Gepulste straling is veel schadelijker voor alle levende organismen.

Bronnen van elektrosmog zijn:

DECT-telefoons (looptelefoons) en babyfoons, GSM's - iPad's - iphones (smartphones) - Tablet-PC's - UMTS - 3G - 4G - 5G - Astrid - Tetra - C2000 en hun masten en antennes, WIMAX, WIFI of WLAN (draadloos internet), Powerline-systeem of Homeplug, smartmeters, Bluetooth, Wii (afstandsbediening & speelgoed) en LoRaWAN(2016) sensoren en smart-toepassingen.
Deze draadloze toepassingen maken allen gebruik van gepulste en gemoduleerde microgolven die cumulatief schadelijk zijn. Ze zijn een regelrechte aanslag op onze gezondheid en op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

stralingsbronnen_edited-1

Gepulste microgolfstraling is het asbest van de 21° eeuw
en de kwalijke gevolgen van microgolfstraling hebben net zoals asbest een lange latentietijd !
informatie-folder NL: drieluik (3MB pdf.) Hallberg Independent Research, 2009

De huidige normen in zake artificiële hoogfrequente EM-straling die worden gehanteerd, in dit geval gepulste microgolven, beschermen ons niet.
Alle overheidsinstanties volgen de richtlijnen (gebaseerd op de verouderde ICNIRP norm van 1998) van de WereldGezondheidOrganisatie (WGO) die enkel beschermen tegen opwarmingseffecten (thermische effecten over 6 min.) niettegenstaande het feit dat negatieve sub-thermische effecten op het organisme al decennialang gekend zijn.
Diezelfde WGO die in de vorige eeuw het asbest-probleem banaliseerde wil ons nu opnieuw wijsmaken dat er niets aan de hand is. De ICNIRP-grenswaarden zijn frauduleus: aan de hand van 197 wetenschappelijke studies toegelicht door Prof. Martin Pall.


Grafiek NL
De curve toont de toename van HF-straling, opvallend sinds de introductie van 3G rond 2008 en de introductie van 4G rond 2013. Steeds meer mensen zullen te kampen krijgen met gezondheidsklachten zoals CVS (vermoeidheid) en slaapstoornissen (insomnia), hartrimestoornissen ....

De verslaving aan mobiel bereikbaar zijn ofwel "MAIDS" (Mobile And Internet Dependency Syndroom) onder de jeugd neemt alarmerend toe. De eerste ontwenningsklinieken voor internet-verslaafden zijn geopend in 2013. —Digital Detoxen—


Er zijn alsmaar meer mensen die gezondheidsproblemen ondervinden waarvan de medici nog niet voldoende op de hoogte zijn met als gevolg dat volwassenen en kinderen blijven sukkelen.
effecten-nabij gsm-zenders

Ref:Santini 2001: Een overzicht van de uiteenlopende gezondheidsklachten die omwonenden van een gsm-mast hebben in functie van de afstand van hun woning tot die zendmast (er was nog géén 3G, 4G-signaal).


Overzicht noodroepen van wetenschappers en specialisten in Appell's
Internationaler Ärzteappell 2012 pdf (1MB. ENG) Pathophysiologie (250kb DE)

Waarom van Class 2b naar Class 1 ?
zie Hardell-Carlberg-Rev. 2013 en Hallberg 2009


Acceptatie van EHS:
Stephen J. Genuis and Christopher T. Lipp, 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?', Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012. Voorwoord, origineel artikel ENG, vertaald artikel NL. Steunbetuigingen van NGO's.


Open brief inzake Wifi op school van Dr. Magda Havas, epidemiologe aan de Trent University Canada.

Cyprus: Advice of The Cyprus National Committee on Environment and Children's Health (video 2016)


Finance studies
De industrie doet haar best om de onafhankelijke onderzoekers aan de kant te schuiven en hun werking zodanig te bemoeilijken dat ze haast niet meer in staat zijn goed wetenschappelijk onderzoek te voeren.

De rol van de draadloze industrie in zake financiering van onderzoeken naar schadelijke effecten is overduidelijk!


Op 27 mei 2011 publiceerde de Europese Parlementaire raad een rapport Resolutie 1815(2011) met aanbevelingen tot drastische verlaging van de emissienormen van microgolf-straling tot max.0,6V/m(i.p.v.20,6V/m bij 900MHz) en zelfs tot 0,2V/m(i.p.v. 3V/m bij 900MHz) voor binnenhuis. Dit omwille van de mogelijke gezondheidsgevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden zoals GSM, DECT, Wifi, WIMAX, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G .....

Het I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) een onderdeel van de WHO (World Health Organization) classificeert radiofrequente elektromagnetische velden (draadloze technieken) als mogelijk kankerverwekkend voor mensen ! Type 2, zie pdf-bestand .
De WHO is steeds zeer voorzichtig geweest met waarschuwingen, vb. het asbest schandaal, roken ....


Spreek erover met uw behandelende artsen en specialisten en laat u vooral niet te vlug sussen.
Druk zelf het "artseninfo-formulier" af en geeft dit aan uw arts. Teken de nieuwe petitie: Stop5G.be
Verwijs naar StralingsArmVlaanderen.org, beperkdestraling.org en de
organisaties wereldwijd.
Steun ons op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB


Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog; acties ondernemen, de website online houden, folders & stickers laten drukken en veel meer.
Dank bij voorbaat!


StralingsArmVlaanderen, lid van het IEMFA, streeft samen met vele andere organisaties wereldwijd (+140 st.) voor een lagere stralingsbelasting in onze leefwereld.

nav-de-feiten _ _ _ _ Pasted Graphic 1 _ _ _ _ Babysafe.org

5G is niet oké _ _ _ _ _ BabySafeproject.org _ _ _ _ _ __ _ info-foldertje
_ _


A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)
www.bioinitiative.org/index.htm

www.ehs-mcs.org
www.international-emf-alliance.org
www.childrenshealthdefense.org
www.takebackyourpower.net
www.no-wifi-in-schools.org
www.oscillatorium.com about EHS
www.European Academy for Environmental Medicine

België:

www.beperkdestraling.org

www.demobilisation.wordpress.com
www.etudesetvie.be
www.grondes.be
www.livingplanet.be

www.petition-electrosmog.be
www.stralingsarmvlaanderen.org
www.stop5G.be

www.teslabel.be
www.vehs.be

Nederland:

www.arjenwitzel.nl

www.5Gisnietok.nl
www.burgerministerievoorstralingsbescherming.nl

www.ehs-ervaringen.nl
www.eerlijk over Straling.nl
www.emfscienceplatform.nl

www.kennisplatformems.org
www.kinderenenstraling.nl
www.letstalkabouttech.nl
www.patientenverenigingehs.nl
www.sosstraling.nl
www.stop5Gnl.nl
www.straling.nl
www.straling.org
www.stralingsarm-nederland.nl
www.stralingsbewustwonen.nl
www.stichtingehs.nl
www.stralingsleed.nl
www.stralingsrisicos.nl

www.stopumts.nl
www.verenigingels.nl
www.verminder-electrosmog.nl
www.verminderstraling.nl
www.wirelessinfo.nl
www.zeewsplatformstralingsrisico.nl

www.elektrosmog.com
www.members.aon.at


En er zullen nog veel nieuwe organisaties ontstaan zolang de huidige blootstellingsnormen zo extreem hoog blijven (duizend keer te hoog) en daardoor langzaam maar zeker ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij ieder van ons, het is louter een kwestie van tijd!

België: blootstellingsnorm bij (bij 900Mhz)

Veldsterkte microwatt
20,6V/m = 1.125.623 μW/m² huidige norm voor alle signalen samen (cumulatief).
3,0V/m = 23.873 μW/m² huidige norm per antenne.
0,6V/m = 1000 μW/m² voorgestelde lagere norm, voor buiten, door de Hoge Gezondheidsraad van België.
0,1V/m = 30 μW/m²
boven deze waarde verkleuren de bladeren van de bomen.
0,06V/m = 10 μW/m²
voorstel max. norm voor binnen, door de Hoge Gezondheidsraad van België.
0,006V/m = 1 μW/m² is vaak nog teveel straling voor electrogevoelige personen!