Close Menu

Folders:

Stacks Image 70
Drieluik van het collectief stop5G.be:
– Tegen de versnelling, de vernietiging van de natuur en de verspilling van grondstoffen.
– Voor het behoud van onze gezondheid, een menswaardige samenleving en de bescherming van het klimaat.
– Omdat 5G overbodig en schadelijk is.
Drieluik NL:
pdf.
Stacks Image 150
Drieluik STRALING: uitgave van Stralingsarmvlaanderen.org (2011)
Het gebruik van GSM, Wifi, Bluetooth, op het lichaam dragen of gebruik van smartphones en DECT-telefoons, smartwatches en het gebruik Tablets, laptops op je schoot houdt ernstige gevaren in. De negatieve gezondheidseffecten treden op na langdurig gebruik. Bevat ook tips om verstandig om te gaan met draadloze technieken.
Drieluik NL:
pdf.
Drieluik FR:
pdf.
Drieluik ENG:
pdf.
Stacks Image 135
Drieluik Stralingsrisico’s slimme meters voor elektriciteit en gas: Brussel 14 jan. 2021
Het Grondwettelijk Hof besliste om de tijdelijke instandhouding van het compensatiemechanisme en het prosumenten-tarief te vernietigen. Wat niet in het nieuws kwam is de beslissing van het Hof over onze gezondheid.
Ter bescherming tegen elektromagnetische straling stelt het Hof dat de machtiging aan de Vlaamse Regering zo moet worden geïnterpreteerd dat elke netgebruiker kan kiezen voor een communicatie via bekabeling in plaats van een draadloze communicatie.

Als je een brief krijgt van Fluvius over de geplande installatie van een slimme meter en je wil deze niet, is het belangrijk een aangetekende brief te sturen met de vermelding dat je de meter weigert om gezondheidsredenen en te verwijzen naar het Arrest 5/21 van het Grondwettelijk Hof van 14.1.2021 over het Vlaamse Digitale Energiemeterdecreet.
Vermeld dat je je analoge meter wenst te behouden. Want die is betrouwbaar, precies, heeft een lange levensduur en verbruikt geen elektriciteit.
Stacks Image 120
Drieluik Gevaren van Microgolfovens: drieluik, uitgave van The World Foundation for Natural Science U.S.A.
Het gebruik van Microgolfstraling om voedsel en water op te warmen houdt ernstige gevaren in. De negatieve gezondheidseffecten treden op na langdurig gebruik.
ENG.pdf 2006.
Stacks Image 75
Drieluik Babysafe-project:
Het veelvuldig gebruik van draadloze toepassingen GSM, Wifi, Bluetooth, het op het lichaam dragen of gebruik van smartphones, smartwatches en het gebruik Tablets, laptops op je schoot houdt ernstige gevaren in voor de zwangere vrouwen en hun kind. Info-bundel:
ENG. pdf
Stacks Image 139
Stacks Image 115
Het Duitse Diagnose:funk, is een onafhankelijke milieu- en consumentenorganisatie die sinds 2009 campagne voert voor bescherming tegen elektromagnetische velden. Met zetel te Frankfurt.
Daartoe verstrekt diagnose:funk onder meer informatie over de schadelijke effecten van gsm- en WLAN-straling en roept het op tot duurzame technische oplossingen voor gezondheidsvriendelijke telecommunicatie.
Ons motto: gebruik technologie verstandig!
REEKS VAN INFORMATIEVE BUNDELS, actuele uitgaven in pdf. via deze url.