Close Menu

Deze website is niet gemaakt voor smartphones!
Omdat smartphones hoofdzakelijk draadloos werken, verstoot het tegen onze principes van gezonde en duurzame technologieën.
Gaat u samen met ons en SaveBelgium.be voor een gezondere leefwereld help dan mee om de
rechtszaak "Straling" tegen de overheid te financieren .

Wie zijn wij:

Burgers die zich inzetten voor een duurzame wereld met minder elektrosmog. Bekijk zeker onze videoclip serie over straling!
Binnen de onafhankelijke werkgroep "StralingsArmVlaanderen" (S.A.V.) bundelen wij onze krachten.
Wij werken nauw samen met de werkgroepen
Save Belgium, BeperkDeStraling, en met organisaties wereldwijd die het zelfde doel nastreven. Wij zijn lid van het IEMFA (International Electro-Magnetic Fields Alliance).
StralingsArmVlaanderen zet zich in om:
Stacks Image 81
  • De bevolking in te lichten en te waarschuwen voor de schadelijke lange termijn gevolgen op de gezondheid en het leefmilieu van elektrosmog. In het bijzonder "gepulste microgolfstraling" zoals uitgestraald door toestellen die werken met DECT, Wifi, 3G, 4G, 5G. Het zijn A-thermische, biologische, effecten met negatieve uitwerking op al het leven.
  • De politici in te lichten en hen op te roepen om vandaag actie te nemen om te komen tot een wetgeving die inzake elektrosmog-bronnen (in het bijzonder "gepulste microgolfstraling") de gezondheid van de bevolking wél voorop stelt.
  • Onze ervaringen en kennis ter beschikking te stellen en te trachten het snel stijgend aantal electrogevoelige personen te kunnen bijstaan d.m.v. metingen en tips voor sanering en-of afscherming tegen straling.
  • Wij ijveren om stralingsarme zones in ziekenhuizen, openbaar vervoer en in ruimtelijke ordening te voorzien.
Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis, juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken en veel meer.
Steunen kan op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB

Stacks Image 84

Elektrosmog:

Is een korte benaming voor de milieuvervuiling veroorzaakt door artificiële elektromagnetische velden (EMV), mensen die eronder lijden (door een langdurige blootstelling) hebben vaak EHS (ElektroHyperSensitiviteit).
Mensen met EHS worden vaak verstoten in onze maatschappij, waarin technologie zegeviert. In de wetenschappelijke kringen wordt ten onrechte EHS als
IEI-EMF (Idiopathic Environmental Intolerance attributed to ElectroMagnetic Fields) omschreven. Ook gekend als SICEM (pdf:syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques).De "European Academy for Environmental Medicine" bracht een EMF-guideline 2015 uit als pdf.
EHS kan je omschrijven als een vorm van vergiftiging door ons milieu, een milieu waarin wij elektromagnetische straling als zogenaamd veilig beschouwen zolang de straling binnen de normen valt. In deze aanname zit nu net één groot tekort, de normen die ons zouden beschermen nemen enkel thermische effecten voor waar.
De vele biologische effecten, aangetoond in duizenden onafhankelijke wet. studies, die optreden bij een vele duizenden keer lagere stralingsbelasting, worden nog steeds niet erkend!

De verslaving aan mobiel bereikbaar zijn ofwel "MAIDS" (Mobile And Internet Dependency Syndroom) onder de jeugd neemt alarmerend toe. De eerste ontwenningsklinieken voor internet-verslaafden zijn geopend in 2013 met als therapie "Digital Detoxen".
Het veelvuldig gebruik van draadloze toestellen om op sociale media contact te hebben veroorzaakt een uitstoot van cortisol, een stresshormoon, welk een directe reactie is van ons organisme op de onnatuurlijke toestand door straling.

Er zijn alsmaar meer mensen die gezondheidsproblemen ondervinden door EM-straling waarvan de medici nog niet voldoende op de hoogte zijn met als gevolg dat volwassenen en kinderen blijven sukkelen.
Stacks Image 110
Ref:Santini 2001: Een overzicht van de uiteenlopende gezondheidsklachten die omwonenden van een gsm-mast hebben in functie van de afstand van hun woning tot die zendmast (er was nog géén 3G, 4G-signaal).

Noodroepen van wetenschappers en specialisten in Appell's:

Internationaler Ärzteappell 2012 pdf, Pathophysiologie (250kb DE)

Open brief inzake Wifi op school van Dr. Magda Havas, epidemiologe aan de Trent University te Canada.

Overzicht van vele appell's klik hier

-Acceptatie van EHS: Stephen J. Genuis and Christopher T. Lipp, 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?', Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012. Voorwoord, origineel artikel ENG, vertaald artikel NL, Steunbetuigingen van NGO's.
-Cyprus: Advice of The Cyprus National Committee on Environment and Children's Health video met waarschuwingen voor de gezondheid van kinderen i.z. draadloze toepassingen en straling!
-Classificatie schadelijkheid EM-straling:
waarom van Class 2b naar Class 1 ? zie
Hardell-Carlberg-Rev. 2013 en Hallberg 2009


Stacks Image 136


De rol van de draadloze industrie in zake financiering van onderzoeken naar schadelijke effecten is overduidelijk!
De industrie doet haar best om de onafhankelijke onderzoekers aan de kant te schuiven en hun werking zodanig te bemoeilijken dat ze haast niet meer in staat zijn goed wetenschappelijk onderzoek te voeren.

Een in mei 2022 verschenen recensie over de werking van zogenaamde onafhankelijke adviesorganen ICNIRP-WHO-SCENIHR geeft duiding waar en hoe er gemanipuleerd wordt met onderzoeksresultaten i.z. effecten van draadloze technieken. ENG. pdf.


Op 27 mei 2011 publiceerde de Europese Parlementaire raad een rapport Resolutie 1815 met aanbevelingen tot drastische verlaging van de emissienormen van microgolf-straling tot max. 0,6V/m (i.p.v. 20,6V/m bij 900MHz) en zelfs tot 0,2V/m (i.p.v. 3V/m bij 900MHz) voor binnenhuis. Dit omwille van de mogelijke gezondheidsgevaren en milieu-effecten van elektromagnetische velden zoals GSM, DECT, Wifi, WIMAX, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G .....

De European Environment Agency bracht in 2013 een waarschuwend rapport uit (
EEA Report No 1/2013), ook in zake GSM-straling

Het
I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer) een onderdeel van de WHO (World Health Organization) classificeert radiofrequente elektromagnetische velden (draadloze technieken) als mogelijk kankerverwekkend voor mensen ! Type 2, zie pdf-bestand.
De WHO is steeds zeer voorzichtig geweest met waarschuwingen, vb. het asbest schandaal, roken ....

Why Elektro-HypersensSitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields:
an overview and medical assessment:
Dominique Belpomme, Philippe Irigaray (2022,) pdf.


Organisaties in Belgiƫ en Nederland:

StralingsArmVlaanderen, lid van het IEMFA, streeft samen met vele andere organisaties wereldwijd (+140 st.) voor een lagere stralingsbelasting in onze leefwereld.

Blootstellingsnormen:

België: bij 900Mhz

Veldsterkte = microwatt
20,6V/m = 1.125.623 μW/m² huidige norm voor alle signalen samen (cumulatief).
3,0V/m = 23.873 μW/m² huidige norm per antenne.
0,6V/m = 1000 μW/m² voorgestelde lagere norm, voor buiten, door de Hoge Gezondheidsraad van België.
0,1V/m = 30 μW/m²
boven deze waarde verkleuren de bladeren van de bomen.
0,06V/m = 10 μW/m²
voorstel max. norm voor binnen, door de Hoge Gezondheidsraad van België.
0,006V/m = 1 μW/m² is vaak nog teveel straling voor electrogevoelige personen!

Hoeveel straling komen wij dagelijks tegen?
GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde SBM2015 *
geen bezorgdheid: <=1μW/m² verdraagt een gezonde mens 24/7 zonder klachten!
*
lichte bezorgdheid: 1-10μW/m² *
ernstige bezorgdheid: 10-1.000μW/m² *
extreme bezorgdheid: >1.000μW/m² *

Overzichtskaarten waar staan er zendmasten in: Vlaanderen, BE, NL, andere landen


Uw steun is welkom:

Met uw bijdrage kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog, metingen aan huis uitvoeren , juridische acties ondernemen, onderhoud website, folders & stickers drukken, internationale acties en veel meer.
Uw steun is welkom op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB